Erika SZŐKE / Lay Out the Sheet!

2016. Oct. 10.

versiunea română aici / for english click here


 TERÍTSD KI A LEPEDŐT! 
SZŐKE Erika szlovákiai képzőművész egyéni kiállítása, a III. Székelyföldi Grafikai Biennálé fődíjasa 2014-ben

MEGNYITÓ: 2016. október 11., kedd, 19 óra
Megnyitóbeszédet mond CSANDA Máté, művészettörténész

A kiállítás 2016. október 30-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.

Sejtjük és érezzük, hogy SZŐKE Erika képeinek tulajdonképpeni főszereplője – a könnyebben olvasható tematikus síkok és motívumkoszorúk fedőrétege mögött – az idő, pontosabban az idő iszkolása, megfoghatatlansága, folytonos szökésben levése.  Ahhoz, hogy az időt beszéltetni tudjuk (akár képek által), óhatatlanul (test)képzetek, hangoltságok és emlékek (olykor húsba vágóan személyes, rögzülő és fakuló, képlékeny és folyton újraíródó, hol szétszálazódó, hol képekké élesedő emlékek) sokasága szükségeltetik, melyek térbelivé szerveződve, egymásba fonódva és egymástól elkülönbözve (egymáshoz képest, egymás által létezve) – egy-egy pillanat erejéig talán képesek valamit felvillantani az idő és az időben való lét titokzatos törvényszerűségeiből. 

Szavakat szeretnénk találni, legalább töredékes, fragmentált, ideig-óráig működő szavakat. Megfogni, üstökön ragadni, átmenetileg rögzíteni a lényegiséget, ami Erika munkáit áthatja. Azt, ami képekké sűrítve kirajzolódni látszik egy-egy alkotásában. Az emlékek gazdagon rajzó garmadáját. Emlékezet és tekintet egymásba bonyolódását. Emlékezés és felejtés különös, rejtelmes együttműködését, egymásra utaltságát, emlékeink szövevényes, nehezen felfejthető nyelvtanát. Az emlékezet tartományaiban sorjázó, egymást továbbíró rétegek és részhalmazok (vagy éppen vakfoltok) játékát – a generációs emlékezet pókhálószövetét, emlékeink értelem- és identitásképző szerepét. Emlékeink rögzíthetőségének, ábrázolhatóságának kérdéssességét. Nyomhagyás és felejtés dialektikáját – emlékszinapszisok, -metasztázisok és fedőemlékek gócainak szövetét. Emlékek és vágyak, emlékképek és traumák egymásba ölelkezését.  Emlékezet és fikcionalitás beszélő viszonyát. A végesség, testben létezés és testbe vetettség tapasztalatát, a testünkre íródó kódok szorításában való létezést. Emlékeket és emléktereket, melyek lényegüket, szervezettségüket tekintve maguk is múló metaforák.

SZŐKE Erika (1977) képzőművész, fotográfus, a Nyitra melletti Nagykéren él és alkot. Főiskolai tanulmányait a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Képzőművészeti és Művészetpedagógiai karán végezte, mesterei Karol BARON és Jana FARMANOVÁ voltak. Munkáiban a hagyományos, analóg és digitális technikák mellett különféle experimentatív és saját fejlesztésű, a klasszikus fénykép és sokszorosított grafika határterületein mozgó eljárásokat alkalmaz. Nem ritkán afféle kiterjesztett fotókat, a fénykép és a térbeli objektum közt egyensúlyozó tárgyakat hoz létre. Műveinek központi témája a család, a családon belüli emlékképek, viszonyrendszerek és kapcsolati hálók univerzuma, a társadalmi nem és a nemi identitás artikulálódásának kérdései, valamint az emlékezet és a felejtés  kölcsönhatásainak ábrázolhatósága (akár egyéni, akár kollektív szinten).  Alkotásaival számos hazai és külföldi kiállításon szerepelt, 2014-ben elnyerte a Székelyföldi Grafikai Biennálé nagydíját.


Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >> ÎNTINDE CEARȘAFUL 
Expoziția personală a artistei din Slovacia Erika SZŐKE, laureata premiului principal al Bienalei Internaționale de Grafică din Ținutul Secuiesc, ediţia a 3-a în 2014.

VERNISAJ: marţi, 11 octombrie 2016., orele 19:00
Cuvânt de deschidere Máté CSANDA, istoric de artă

Expoziția va fi deschisă până în 30 octombrie, 2016 în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

Bănuim, simțim, că personajul principal propriu-zis al tablourilor lui Erika SZŐKE – sub stratul de acoperire al planurilor tematice și coroanelor de motive mai bine citibile – este timpul, mai exact  scurgerea, intangibilitatea, evadarea lui continuă.  Dacă ne dorim un timp narativ  (eventual prin intermediul imaginilor), vrând, nevrând vom avea nevoie de o mulțime de reprezentări (corporale), dispoziții și amintiri (uneori tăietor de personale, fixabile și spălăcibile, maleabile și în continuu reînnoibile, amintiri când ramificate și când  clarificate în imagini), care autoorganizându-se în viziuni spațiale, împletindu-se și diferențiindu-se  (reciproc, dar existând doar prin celălalt) – poate ne vor dărui o sclipire din principiile mistice ale timpului și a existenței noastre în timp.

Vrem să găsim cuvinte, chiar și fragmentate, care sunt funcționale măcar temporar.  Vrem să percepem și să fixăm, măcar temporar esența impregnată în lucrările lui Erika. Acea esență, care reiese din câte o lucrare, comprimată în imagine. Grămada amintirilor ce roiesc din aceste lucrări.  Împletirea privirilor cu amintiri. Colaborarea și interdependența  al amintirii și uitării, gramatica complexă și de neuitat ale amintirilor noastre. Jocul mulțimilor și straturilor complementare (sau nule) înșirate în domeniul amintirilor – păienjenișul memoriilor generațiilor, rolul de formare a conștientului și a identității. Problematica reprezentării și înregistrării amintirilor. Dialectica impregnării și a uitării – țesutul focarelor sinapselor amintirilor și a metastazelor. Îmbrățișarea amintirilor cu dorința și trauma. Limbajul comun al amintirii cu ficțiunea. Limitativitatea, experiența existenței corporale, existența în strâmtoarea codurilor scrise pe corpul nostru. Amintiri și spații comemorative, care în esența și ansamblul lor organizatoric și ele sunt metafore.

Erika SZŐKE (1977) artist plastic, fotograf, trăiește și creează la Veľký Kýr lângă Nitra, Slovacia. Studiile universitare le-a urmat la Facultatea de Arte Plastice și Pedagogia Artei de la Universitatea Filosofică Constantin din Nitra, avâdu-i maeștri pe Karol BARON și Jana FARMANOVÁ. În lucrările ei utilizează și combină cele mai variate tehnici analogice și digitale, bazându-se adesea pe procedee experimentative, dezvoltate de ea, aflate la granița fotografiei și graficii, creând adesea obiecte și instalații pe bază fotografică. Tema centrală, cea mai accentuată a operelor sale este memoria – gramatica adesea ascunsă și adânc întipărită în minte a memoriei (individuale și colective), interdependența și dinamica memoriei și a uitării, cercetarea și problematizarea continuă a posibilității de reprezentare a fragmentelor vizuale captate de memorie. A participat cu lucrările ei la nenumerate expoziții naționale și internaționale, iar în anul 2014 a fost laureata premiului principal al Bienalei Internaționale de Grafică din Ținutul Secuiesc.


 LAY OUT THE SHEET! 
Erika SZŐKE's solo exhibition, Main Prize of the 3rd Graphic Art Biennial of Szeklerland, 2014

OPENING: 11.10.2016, 19h
Opening speech by Máté CSANDA, art historian

The exhibition is open for the public till 30 October, 2016 every day, except for Mondays, between 11-19.

 

Nyitva
Deschis
Opening Hours

11:00-19:00

open icon

Hétfő és ünnepnapok kivételével naponta / în fiecare zi cu excepția zilei de luni și în zilele de sărbătoare / every day, except for Mondays and holidays

520008 - Sepsiszentgyörgy / Sf. Gheorghe, Szabadság tér / Piața Libertății nr. 2. sz., jud. Cov., RO

Tel: +40 728 638 400
Tel: +40 729 007 424
Skype ID: magmacm
Email: magma@maybe.ro


Newsletter

feliratkozás / abonare/ subscribe


Következik
Upcoming
Urmează


Design Week 2
 Cele mai frumoase cărți din România  
exhibition
 vernissage 
 2016. 11. 21. 19:00 
Laura Borotea
2016. 11. 22 - 12. 04.


Minitremu Art Camp
 Undo the Future  
group exhibition
 vernissage 
 2016. 12. 
2016. 12.


A programváltoztatás jogát fenntartjuk! / The program is subject to change without notice!


Archívum
Archive
Arhivă

2010 - 2016 >>>MAGMA Catalogs Collections


vimeo.com/magmacm/videosTel: +40 736 063 924
studio@magmacm.ro