Idő-Függések // Timp-Dependențe // Time-Dependence

Feb 06, 2013

A MAMŰ 35 éves évfordulós kiállítása
MAMŰ- Expoziția aniversară de 35 de ani / The 35-year anniversary exhibition of MAMŰ

Megnyitó / Vernisaj / Opening:
2013. február 12. / 12 februarie 2013 / 12 February 2013 
Kedd / Marți / Tuesday

17.00 / 5 p.m.
MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér / Spațiul Expozițional de Artă Contemporană / Contemporary Art Space
18. 00 / 6 p.m.
Lábas Ház / Casa cu Arcade / House with Arcade
19.00 / 7 p.m.
Székely Nemzeti Múzeum / Muzeul Național Secuiesc / Székely National Museum

Megnyitja / Cuvânt de deschidere / Opening speech by:
Szücs György / György Szücs művészettörténész / istoric de artă / art historian

Megtekinthető / Finisaj / On view:
2013. március 3. / 3 martie 2013 / 3 March 2013

Kiállító művészek / Artiști expozanți / Exhibiting artists: Baász Szigeti Pálma, Babinszky Csilla, Bács Emese, Balázs Áron, Balogh Csaba és Balogh Erzsébet, Bartha Sándor, Bartus Ferenc, Block csoport, Bob József, Bocskay Vince, Bodor Anikó, Bogdándy Z. Szultán, Borgó, Csíky Szabó Ágnes, Daradics Árpád, Diénes Attila, Dobó Krisztina, Dóra Attila, Dóró Sándor, Elekes Károly, Erdélyi Gábor, Erőss István, Fekete Tibor, Ferenczi Károly (Omonymus), Garda Aladár, Gáspár Gyula, Gyarmathy János, Győrffy Sándor, Halmi-Horváth István, Herman Levente, Horváth Levente, Jovián György, Kacsó István, Katona Zoltán, Koroknai Zsolt, Kurt Welther, Kuti Dénes, Lakatos Pál Sándor, Lovász Erzsébet, Mana Bucur, Membrandt, Miklós Árpád, Miklósi Dénes, Nagy Árpád (Pika), Nagy Csaba, Nagy Dalma, Nagy Zopán, Nayg István, Nemes László, Ocskay László (Doky), Pál Csaba, Palkó Tibor, Pető Barna, Pető Hunor, Pokorny Attila, Sebestyén Zoltán, Szabó Ábel, Szabó Zoltán (Judóka), Szász Sándor, Székely Annamária, Szigeti Gábor Csongor, Szombaty Bálint, Szotyory László, Tasnádi József, Ujvárossy László, Uta Heinecke, Ütő Gusztáv, Varga-Welther Júlia, Zirczi Judit

Szervező: MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület
Kurátor: Fándly Edit 
Koordinátor: Szigeti Gábor Csongor

www.mamu.hu
www.facebook.com/events/351804038269232/

A MAMŰ története 35 évvel ezelőtt, Marosvásárhelyen kezdődött. A város akkori − alternatív kifejezésmódokat kereső − művészeti közegében meghatározó jelentőségű a Marosvásárhelyi Műhely (MAMŰ- a nevet Ágoston Vilmos író, filozófus adta). A csoportosulás tagjai, 1978-1983/84 között, élénk szellemi és progresszív művészeti tevékenységet fejtettek ki akcióik, természeti intervencióik és a hagyományos művészeti műfajok megújítására tett kísérleteikkel. A csoportosuláshoz köthető képzőművészek nagy számban hagyták el Romániát a 80-as évek folyamán. Az áttelepült alkotók közül többeket ott találunk az 1991-ben, Budaörsön ”MA(születő) MŰ(vek) – MAMŰ” néven alakult, képzőművészeti társaság alapító tagjainak sorában, ahogyan Magyarországon született alkotókat és elméleti szakembereket is. A 22 évvel ezelőtti újralapítás egyrészt a MAMŰ történetének folytatásaként is értelmezhető (névazonosság, szellemi és esetenkénti személyi folytonosság), ugyanakkor egy új fejezet kezdeteként is. Az Egyesület egy olyan platformot jelentett, s jelent ma is, ahol a hangsúly a kortárs képzőművészeti törekvések támogatásán, az alkotói megnyilvánulások sokszínűségének megőrzésén, a társművészetek felé nyitáson, valamint a nemzetközi művészeti párbeszédek kialakításán és ápolásán van. Az budaörsi alapítás óta eltelt évek során a Társaság létszáma fokozatosan növekedett; tagsága összetételének egyaránt fontos részét képezik az áttelepült, a Magyarországon született, a Nyugat-Európában és a hátáron túli területeken élő képzőművészek; a művészeti írók és a zene kísérleti területein alkotók is.

Az Idő-függések apropójául a MAMŰ 35 éves évfordulója szolgál. A közel 70 kiállító művész részvételével megvalósuló utazó kiállítás a MAMŰ-ben találkozó művészeti praxisok sokszínűségének egy szélesebb keresztmetszetét tárja a látogatók elé. Az előre meghatározott koncepció kulcsfogalmai − az idő és a függés(ek) − egyrészt utalnak az évfordulók emlékező-elemző-értékelő karakterére, másrészt a címbeli összekapcsolásuk a kiállítás hívószavaként funkcionált. Ezen tematikai vázba illeszkedő, erre reflektáló egyéni megközelítések lenyomataiból állt össze a kiállítás anyaga. Így a múltra (személyes / kollektív élményekre, eseményekre), a jelenre történő reflexiók, jövő-vízióként értelmezhető alkotások mellett, az időben zajló folyamatok, a tér- és időfelfogás témáinak, valamint az idő, a függés, a kapcsolat fogalmainak sajátos manifesztumai is megtalálhatóak az anyagban. Ezen értelmezések hol a megjelenített témában, hol formai megoldásokban, hol pedig a mű megalkotásának módjában, folyamatában érhetőek tetten.

///

Istoria lui MAMŰ a început acum 35 de ani la Târgu Mureș. Grupul, cunoscut sub numele de Atelierul din Târgu Mureș (Marosvásárhelyi Műhely – MAMŰ- denumire dată de scriitorul și filozoful Vilmos Ágoston), a avut un rol determinant în cercurile artistice alternative ale orașului din acea perioadă. între anii 1978-1983/84, membrii grupului au creat o atmosferă intelectuală vibrantă, desfășurând o activitate artistică progresivă prin intervenții naturale, prin acțiuni și prin experimentările făcute cu scopul reînnoirii genurilor artistice tradiționale. Pe parcursul anilor '80, un număr mare de artiști aparținând acestui grup au emigrat din România, mulți dintre ei devenind fondatori ai asociației denumite ”MA(születő) MŰ(vek) – MAMŰ” care a fost înființată în anul 1991 în localitatea Budaörs și care includea teoreticieni și creatori născuți în Ungaria. Reînființarea grupului cu 22 de ani în urmă poate fi concepută pe de-o parte ca o continuare a istoricului MAMŰ (identitatea numelui, prezența acelorași idei, dar și a acelorași persoane), dar pe de altă parte și ca un nou capitol. Asociația a reprezentat și reprezintă și astăzi o platformă unde accentul este pus pe sprijinirea tendințelor artistice contemporane, pe păstrarea diversificării exprimării artistice, pe deschiderea înspre artele conexe, respectiv pe crearea și susținerea dialogului în cadrul artei internaționale. Din moment înființării Asociației la Budaörs, numărul membrilor acesteia a crescut constant, incluzând atât artiști născuți în Ungaria, cât și pe cei expatriați sau pe cei care locuiesc în Europa de Vest, dar și scriitori sau creatori de muzică experimentală. 

Expoziția Timp-Dependențe a luat ființă cu ocazia împlinirii a 35 de ani de activitate MAMŰ. Ea s-a realizat prin participarea a aproape 70 de artiști, fiind o expoziție itinerantă care prezintă vizitatorului o gamă largă a practicilor artistice întâlnite în MAMŰ. Noțiunile cheie – timpul și dependența/dependențele- ale conceptului expoziției subliniază caracterul specific al aniversărilor în care omul își aduce aminte de trecut, reflectând asupra acestuia și analizându-l, dar în același timp prezența lor în titlu servește drept chemare la vizionarea expoziției. Creațiile artistice expuse se încadrează în tematica propusă, fiind reflexii asupra trecutului (asupra întâmplărilor și experiențelor personale sau colective), prezetului sau înfățișând viziuni ale viitorului. Materialul include și reprezentarea vizuală a proceselor desfășurate în timp, a modului de înțelegere a spațiului și timpului, respectiv a manifestelor specifice ale conceptului de dependență și relație. Aceste abordări individuale se realizează fie prin prezentarea unei teme sau prin soluții compoziționale, fie prin modalitatea și procesul de creare.

///

The MAMŰ-story began in Târgu Mureș 35 years ago. In the respective period, the Marosvásárhelyi Workshop (MAMŰ – named by Vilmos Ágoston philosopher, writer) played a determinin role in the town's alternative art scene. From 1978 to 1983/84, the workshop's members performed several natural interventions, different kind of actions, and significant experiments in order to revolutionise traditional art genres, and by these displayed a vibrant intellectual atmosphere and progressive artistic activities. A large number of artists linked to this group, emigrated from Romania during the 80s. Many of them were founding member of the fine arts society named ”MA(születő) MŰ(vek) - MAMŰ” established in Budaörs in 1991, as well as Hungarian-born artists and theoreticians. The re-establishment act 22-years-ago could be interpreted as the continuation of the former MAMŰ-story (due to the same name, mentality and a certain personal continuity) and in the same time it's a beginning of a new chapter, as well. The Society meant and still does such a platform focusing on the support of the contemporary art tendencies, to preserve the diversity of artistic expressions, opening towards the related fields of art and to develop and maintain international artistic dialogues. Since 1991, the headcount of the society has increased progressively; the immigrated and the Hungarian-born artists are equally important to the group, even those, who live in Western European countries; art critics, and experimental composers, too. 

The apropos of the Time-dependence is the 35-years anniversary of MAMŰ. By involving nearly 70 artists, this travelling show is able to present a wider cross-section of the various artistic practises intersected at MAMŰ. The key notions (time and dependence) of the pre-defined exhibition concept refer to the remembering, analytic and evaluative characteristics of anniversaries on one hand, while on the other hand, the junction of them functioned as an appeal. The exhibition material was composed from imprints of individual approaches which reflect on, and fit into the thematic framework. Among the exhibited artworks we can find present and past (personal / collective experiences or events) reflections, creations interpreted as future-visions, as well as those dealing with the themes as the processes in time, the space and time perception, or with the particular mixture of notions, such as time, dependence, or connection. Approaches mentioned above can be detected either in the visualisation of themes, in compositional solutions, or in the creative method and process.
Photos: MAGMA


Műhelyfoglalkozás / Atelier de creație

 

MAMŰ finisszázs - Tárlatvezetés

2013. Feb. 25.

 

2013. március 2-án szombaton a MAMŰ - Idő függések c. csoportos kiállítás kurátora
FÁNDLY Edit művészettörténész tart tárlatvezetést a következő időpontokban:

13.00 - Székely Nemzeti Múzeum
14.00 - Lábas Ház
15.00 - MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér

A tárlatvezetés magyar nyelven zajlik.


Photo: MAGMA

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes