minitremu Art Camp // KÖZÉPISKOLÁSOKNAK // pentru LICEENI

Jul 05, 2016

  versiunea româna mai jos

INGYENES KORTÁRS MŰVÉSZETI TÁBOR KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
2016. augusztus 14-24.
Nyárádszentmártoni Lovasfogadó, Maros megye

A tábor változatos témákban – mint pl. az identitás, gender, politika – kínál műhelyfoglalkozásokat az új médiák és technológiák, a performance, a kreatív írás és kurátori gyakorlatok által, a romániai és nemzetközi szcénában aktív kortárs képzőművészek vezetésével.

Jelentkezés:
A tábor ingyenes, a 15 személyes résztvevői kereten belül, jelentkezni a következő városok líceumi diákjainak lehet: Arad, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy és Aknavásár.

A tábor augusztus 14–24. között zajlik, az indulás augusztus 14-én, Marosvásárhelyről, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem jóvoltából felajánlott autóbusszal történik, találkozási hely szintén a Művészeti Egyetem (az időpontot a résztvevők Marosvásárhelyre érkezésének függvényében határozzuk meg, melyet jelezni fogunk a résztvevőknek).

 A táborban való részvétel jelentkezéshez kötött, melyre a diákoktól motivációs levelet várunk (200-250 szó) melyhez az általuk készített alkotások (vázlatok, szövegek, portfólió) is csatolhatók a minitremu@gmail.com címre.
Jelentkezési határidő: 2016. július 10. 

A tábor helyszíne a Marosvásárhelytől 32 kilométerre, Nyárádszeredától 8.7 kilométerre, Nyárádszentmárton és Csíkfalva közelében levő Lovasfogadó Panzió. A panzió emeletenként 5 szobával, előtérrel, irodával, fürdőszobával rendelkezik. Melléképületek: hat 3 ágyas faház, négy 2 ágyas faház, közös zuhanyzóval és fürdőszobákkal.

A tábor célkitűzései:
A "Minitremu Art Camp" célja a Minitremu egyesület alapvető célkitűzéseihez hasonlóan a kortárs művészet és műalkotások elérhetővé tétele a gyermekek és fiatalok számára - mindezt olyan módszerek által, amelyek az adott életkorhoz igazodva játékosak, interaktívak és közvetlenek. A projekt ehhez a szellemiséghez hűen esztétikai tapasztalatok sorozatát nyújtja a résztvevő fiataloknak, amelyek a művészeti folyamatok révén párbeszédre és mérlegelésre késztetnek, kérdéseket provokálnak, új nézőpontok elsajátítására, eszmecserére, és alapjában véve a saját világképük kreatív megformálására ösztönzik a résztvevőket. Célunk, hogy a műhelyeken, bemutatókon és a vándorkiállításon keresztül  egy olyan mentális és kreatív eszköztárat sajátítsanak el, amely a kortárs művészet modelljeire jellemző: kritikai gondolkodás, csapatmunka, kreatív és multidiszciplináris megközelítés.

A projekt konkrét eredményeként szeretnénk elérni, hogy a résztvevők a tábor végére egyrészt egy alapvető és általános kortárs művészeti fogalomtárral rendelkezzenek, olyan terminusokkal, mint például: performansz, happening, identitás, tér, kontextus, ready-made objektek, kép, nyelvezet, társadalmi részvétel, akció, jelenlét, test, szociális plasztika stb. , másrészt pedig, hogy a kortárs művészet és a hozzá kapcsolódó kulturális megnyilvánulások fogyasztásához étvágyat és megfelelő reflexeket fejlesszenek ki.

Műhelyek
A "Minitremu Art Camp" projekt nem-formális oktatási tevékenységeket szervez, amelyek kiegészítik a jelen oktatási rendszer iskoláinak és líceumainak tantervét. A Maros megyei Nyárádszentmártonban (Mitrești) szervezett nyári tábor a marosvásárhelyi, sepsiszentgyörgyi és aknavásári (Târgu Ocna) vokacionális és elméleti líceumok diákjainak címeztük. A tábor kortárs művészeti műhelyek és tevékenységek köré épül, amelyeket a hazai és nemzetközi képzőművészeti szcénában aktív szereplők tartanak:
Thank You Romania / Köszönöm, Románia, műhelyvezető: Simion Cernica
A műhely célja a fotó és videó sajátos nyelvezetének és gyakorlatának bizonyos fokú elsajátítása, bár Simion Cernica képzőművész munkásságát tekintve jelen lesz az erős performatív jelleg is, egy anyag szegény és törékeny művészi világgal együtt (arte povera), amelyek minimális eszközökkel és forrásokkal bárki számára hozzáférhetőek és kivitelezhetőek.
Kreatív írás (Scriere creativă), műhelyvezető: Xandra Popescu
Jelen műhely az írás általi önkifejezés szabadságát vizsgálja, a gondolatok és érzelmek  megfogalmazását, szavakba foglalását, egy szöveg felépítését, a kritikai olvasást, stb. – mindezen gyakorlatok rendkívül hasznosak mind a diákélet vonatkozásában, mind a tábor egész időtartama alatt.
Hálózatok, műhelyvezető: Adrian Ganea
Abból kiindulva, hogy napjainkban minden kapcsolatban van vagy legalábbis könnyen (össze)kapcsolható, a műhely célja, hogy a hálózat fogalmát művészeti médiumként értelmezze; a program a technológia, videó, installáció és látványtervezés határán helyezkedik el, egy olyan forgatókönyvben, amely egy nem is olyan távoli jövő lehetőségeit foglalja magába.
Corner, A labdarúgás politikája (Politics of Football), műhelyvezetők: Sorin Popescu, Dana Andrei
A Corner, fotbal + societate (Corner, labdarúgás + társadalom) olyan kiadvány, amely a futball demokratikus és emancipatorikus értékeit állítja vissza, a sport működési és befogadási módjainak kritikai elemzése mellett. Interdiszciplináris megközelítést hordoz, a futballt olyan tudástermelési módszerekhez viszonyítva, amelyek az antropológia, művészet, kortárs tánc, építészet, közgazdaságtan, hatalmi viszonyok, szubkultúrák, az egyén–csoport–társadalom közötti viszonyrendszerek, stb. területéről származnak. A Corner, Politics of Football keretén belül a diákok élénkítő és sportgyakorlatokat végezhetnek, sétákon és egyéb szociális tevékenységekben vehetnek részt, amelyekben olyan módszereket próbálnak ki, mint a vízszintes közösségi szerveződés, a kisebbségek képviselete, a nemek közti viszonyok és mások.
Studio Mon (s) Ideal, műhelyvezető: Gerhard Jager, Art Basic for Children  Bruxelles
A brüsszeli ABC (Art Basic for Children -Művészet Alapfokon Gyerekeknek-) mozgó műhelye, küldetése a művészet mindennapi életbe való integrálása, a legfiatalabb életkor(ok)tól kezdődően. A műhely központi témája az asszociáció formái, mint például a művészeti mozgalmak és a közös vagy személyes célok, ideálok nevében való tüntetések, felvonulások párhuzama.
Imaterial, műhelyvezető: Alexandra Pirici
A képzőművész Alexandra Pirici performansz műhelyt vezet, ahol a diákok műemlékekké és monumentális műalkotásokká változnak át; az emberi testek effajta allegóriájában a testek a bronznál vagy márványnál sokkal felxibilisebb anyagnak bizonyulnak – sérülékenyebbek, de ugyanakkor élők is.
Könyvkötő műhely, műhelyvezetők: Adorjáni Márta és Răzvan Anton
A műhely témája a könyvkötési technikák és a művészkönyvek, (határidő)naplók vagy jegyzetfüzetek kivitelezési módszerei – ily módon a kiadók előállítási módszereit demokratizálva, független és autonóm formában tálalja. Az efféle publikációk eljuthatnak a múzeumokon, könyvesboltokon vagy egyéb hivatalos intézményeken kívüli közönséghez is, intimebb és személyesebb formában.
Kurátori gyakorlatok, műhelyvezetők: Kispál Attila és Kispál Ágnes Evelin
A több mint kétszáz kiállítást maga mögött tudó sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Közeg képzőművész-/kurátorai azokat az alkotóelemeket és mechanizmusokat teszik láthatóvá, amelyek egy kiállítást "összetartanak"; a különböző vizuális nyelvezetek és diskurzusok kiegyensúlyozásán át, bemutatva azokat a formákat, amelyek segítségével harmónia teremthető több heterogén tárgy között, kiegyensúlyozott és a néző számára koherens viszonyrendszert alkotva.

A "Minitremu Art Camp" egy vándorkiállítás létrehozásával zárul a B5 Stúdióban és K'Arte teremben (Marosvásárhely), a MAGMA Kiállítótérben (Sepsiszentgyörgy), valamint a Costache Negri Nemzeti Kollégiumban (Aknavásár/Târgu Ocna). A résztvevő diákok így kurátorként mutatják be a tábor 10 napja alatt született audiovizuális és elméleti anyagot, amely egyrészt a tevékenységek eredményét, másrészt a kurátori tájékoztató szövegeket, alkotásokat leíró szövegeket, valamint egy kis példányszámú, rövid katalógust fog tartalmazni.

A tábor egész időtartama alatt multimédiás, valamint nyomtatott formátumú könyvtár áll a diákok rendelkezésére – művészeti kiadványok, könyvek és folyóiratokból – valamint esténként művészfilm/művészeti témájú doumentumfilm vetítésen vehetnek részt.

A szervezőről / A Minitremu Egyesület
A Minitremu Egyesület személyes lépésből indult – a Monotremu művészpáros, szülővé válása nyomán a Târgu Jiu-i Constantin Brâncuși műemlékegyüttest színes, moduláris, fajáték szetté alakította gyermekének. A Minitremu Egyesület célja a kortárs művészeteket és műalkotásokat hozzáférhetővé tenni a gyerekek és fiatalok számára, koruknak megfelelően, játékos, interaktív és közvetlen módszerek által.

A Minitremu ily módon a művészet és pedagógia között foglal helyet – leginkább esztétikai tapasztalatok és kreatív fejlődés laboratóriumának nevezhető, amely keretén belül a gyerekek/fiatalok kapcsolatba léphetnek olyan művészeti folyamatokkal, amelyek párbeszédre és reflexióra hívnak, és nagymértékben segítik saját világképük kibontakoztatását. Nem utolsósorban a Minitremu kezdeményezései megpróbálnak kilépni az elméleti bemutatók formájából, performatív eseményként, alkotásként megvalósulni, amelyek aktív szereplőként, sőt, társszerzőként vonják be a közönséget – ezzel kiléptetve a passzív recepció állapotából.

A Minitremu MűvészTábort a Minitremu Egyesület az ArtEAST Alapítvány együttműködésével szervezi.
Partnereink: Metru Cub Egyesület – erőforrás a művelődésnek; MAGMA Kortárs Közeg Egyesület – Sepsiszentgyörgy; Marosvásárhelyi Művészeti Líceum; Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Marosvásárhely; Sabin Drăgoi Művészeti Líceum – Arad; 37 Egyesület, Costache Negruţi Líceum – Aknavásár, Bákó megye, K'arte Egyesület, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.

A.F.C.N. által társfinanszírozott projekt.

 További részletekért, illetve kérdésekkel forduljanak a szervezőkhöz, a minitremu@gmail.com emailcímen, vagy a következő telefonszámokon: 747815145 (Laura Borotea) / 0744775183 (Bartha József). 
minitremu.tumblr.com/artcamp
facebook/minitremu

Társszervező / További partnerek:
A projekt általános kivitelezésében társszervező az ARTeast Alapítvány. Az AFCN a „Rezistența în cultură” kategóriában díjra jelölte az alapítványt a marosvásárhelyi kulturális események terén nyújtott teljesítménye miatt / https://www.facebook.com/B5Studio az ArtEast 1999-ben indult, széleskörű tapasztalattal rendelkező B5 Stúdiója mind helyi, mind nemzetközi kontextusban jelentős kortárs művészeti események szervezője. Közreműködésünk 2012-ben kezdődött, és azóta számos, szervezési szempontból különböző komplexitású kulturális projektet viteleztünk ki együtt. Az ARTeast Alapítvány elnöke a képzőművészeti projektek kivitelezéséhez szükséges szakértelem mellett az Irsai Zsolt alkotótábor szervezési tapasztalatával is rendelkezik, amelyet eleinte a művész, majd a MADISZ szervezett (az alkotótábor a 12. kiadásánál tart).

Marosvásárhelyi Művészeti Líceum (http://www.freewebs.com/liceuldearta/); Bolyai Farkas Elméleti Líceum (http://www.bolyai.ro/); "Sabin Dragoi" Művészeti Líceum, Arad (http://artesabindragoiarad.ro/); Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem (http://www.uat.ro/) MetruCub Egyesület – kulturális források (http://m3culture.ro/), a “Susţine cultura în educaţie” platform kezdeményezője (http://culturaineducatie.ro/); MAGMA Kortárs Közeg Egyesület (programjaiért az AFCN által díjra jelölt / http://www.magma.maybe.ro/); Asociaţia 37 (http://blog.asociaţia37.ro/); K'arte Egyesület (http://k-arte.ro/); Asociaţia pentru Performanţă şi Cultură (http://performanta-cultura.ro/) és az Art Basic for Children Bruxelles (http://www.abc-web.be/). 

TABARA GRATUITA DE ARTA CONTEMPORANA PENTRU ELEVI DE LICEU
14 - 24 august 2016Lovasfogadó, Mitreşti, Mureş

 


minitremu.tumblr.com/artcamp
facebook/minitremu

 

 

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes