Erika SZŐKE / Lay Out the Sheet!

Oct 10, 2016

versiunea română aici / for english click here

 

MEGHOSSZABBÍTVA NOVEMBER 16-IG!

 TERÍTSD KI A LEPEDŐT! 
SZŐKE Erika szlovákiai képzőművész egyéni kiállítása, a III. Székelyföldi Grafikai Biennálé fődíjasa 2014-ben

MEGNYITÓ: 2016. október 11., kedd, 19 óra
Megnyitóbeszédet mond CSANDA Máté, művészettörténész

A kiállítás 2016. október 30-ig november 16-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.

Sejtjük és érezzük, hogy SZŐKE Erika képeinek tulajdonképpeni főszereplője – a könnyebben olvasható tematikus síkok és motívumkoszorúk fedőrétege mögött – az idő, pontosabban az idő iszkolása, megfoghatatlansága, folytonos szökésben levése.  Ahhoz, hogy az időt beszéltetni tudjuk (akár képek által), óhatatlanul (test)képzetek, hangoltságok és emlékek (olykor húsba vágóan személyes, rögzülő és fakuló, képlékeny és folyton újraíródó, hol szétszálazódó, hol képekké élesedő emlékek) sokasága szükségeltetik, melyek térbelivé szerveződve, egymásba fonódva és egymástól elkülönbözve (egymáshoz képest, egymás által létezve) – egy-egy pillanat erejéig talán képesek valamit felvillantani az idő és az időben való lét titokzatos törvényszerűségeiből. 

Szavakat szeretnénk találni, legalább töredékes, fragmentált, ideig-óráig működő szavakat. Megfogni, üstökön ragadni, átmenetileg rögzíteni a lényegiséget, ami Erika munkáit áthatja. Azt, ami képekké sűrítve kirajzolódni látszik egy-egy alkotásában. Az emlékek gazdagon rajzó garmadáját. Emlékezet és tekintet egymásba bonyolódását. Emlékezés és felejtés különös, rejtelmes együttműködését, egymásra utaltságát, emlékeink szövevényes, nehezen felfejthető nyelvtanát. Az emlékezet tartományaiban sorjázó, egymást továbbíró rétegek és részhalmazok (vagy éppen vakfoltok) játékát – a generációs emlékezet pókhálószövetét, emlékeink értelem- és identitásképző szerepét. Emlékeink rögzíthetőségének, ábrázolhatóságának kérdéssességét. Nyomhagyás és felejtés dialektikáját – emlékszinapszisok, -metasztázisok és fedőemlékek gócainak szövetét. Emlékek és vágyak, emlékképek és traumák egymásba ölelkezését.  Emlékezet és fikcionalitás beszélő viszonyát. A végesség, testben létezés és testbe vetettség tapasztalatát, a testünkre íródó kódok szorításában való létezést. Emlékeket és emléktereket, melyek lényegüket, szervezettségüket tekintve maguk is múló metaforák.

SZŐKE Erika (1977) képzőművész, fotográfus, a Nyitra melletti Nagykéren él és alkot. Főiskolai tanulmányait a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Képzőművészeti és Művészetpedagógiai karán végezte, mesterei Karol BARON és Jana FARMANOVÁ voltak. Munkáiban a hagyományos, analóg és digitális technikák mellett különféle experimentatív és saját fejlesztésű, a klasszikus fénykép és sokszorosított grafika határterületein mozgó eljárásokat alkalmaz. Nem ritkán afféle kiterjesztett fotókat, a fénykép és a térbeli objektum közt egyensúlyozó tárgyakat hoz létre. Műveinek központi témája a család, a családon belüli emlékképek, viszonyrendszerek és kapcsolati hálók univerzuma, a társadalmi nem és a nemi identitás artikulálódásának kérdései, valamint az emlékezet és a felejtés  kölcsönhatásainak ábrázolhatósága (akár egyéni, akár kollektív szinten).  Alkotásaival számos hazai és külföldi kiállításon szerepelt, 2014-ben elnyerte a Székelyföldi Grafikai Biennálé nagydíját.

Szervezők / Organizatori: Kovászna Megye Tanácsa, Hargita Megye Tanácsa, Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kulturális ás Művészeti Központ Gyergyószárhegy, Magma Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum Partner / Partener: Sepsiszentgyörgy Székelyföld Kulturális Főváros Kiemelt támogatók / Sponsori: Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Székelyföld Kulturális Fővárosa, Nemzeti Kulturális Alap  Média partnerek / Parteneri media: Háromszék, Székely Hírmondó, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Revista - ARTA 


Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>EXPOZIŢIE PRELUNGIT PÂNĂ LA 16 NOIEMBRIE!

 ÎNTINDE CEARȘAFUL 
Expoziția personală a artistei din Slovacia Erika SZŐKE, laureata premiului principal al Bienalei Internaționale de Grafică din Ținutul Secuiesc, ediţia a 3-a în 2014.

VERNISAJ: marţi, 11 octombrie 2016., orele 19:00
Cuvânt de deschidere Máté CSANDA, istoric de artă

Expoziția va fi deschisă până în 30 octombrie, 16 noiembrie, 2016 în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

Bănuim, simțim, că personajul principal propriu-zis al tablourilor lui Erika SZŐKE – sub stratul de acoperire al planurilor tematice și coroanelor de motive mai bine citibile – este timpul, mai exact  scurgerea, intangibilitatea, evadarea lui continuă.  Dacă ne dorim un timp narativ  (eventual prin intermediul imaginilor), vrând, nevrând vom avea nevoie de o mulțime de reprezentări (corporale), dispoziții și amintiri (uneori tăietor de personale, fixabile și spălăcibile, maleabile și în continuu reînnoibile, amintiri când ramificate și când  clarificate în imagini), care autoorganizându-se în viziuni spațiale, împletindu-se și diferențiindu-se  (reciproc, dar existând doar prin celălalt) – poate ne vor dărui o sclipire din principiile mistice ale timpului și a existenței noastre în timp.

Vrem să găsim cuvinte, chiar și fragmentate, care sunt funcționale măcar temporar.  Vrem să percepem și să fixăm, măcar temporar esența impregnată în lucrările lui Erika. Acea esență, care reiese din câte o lucrare, comprimată în imagine. Grămada amintirilor ce roiesc din aceste lucrări.  Împletirea privirilor cu amintiri. Colaborarea și interdependența  al amintirii și uitării, gramatica complexă și de neuitat ale amintirilor noastre. Jocul mulțimilor și straturilor complementare (sau nule) înșirate în domeniul amintirilor – păienjenișul memoriilor generațiilor, rolul de formare a conștientului și a identității. Problematica reprezentării și înregistrării amintirilor. Dialectica impregnării și a uitării – țesutul focarelor sinapselor amintirilor și a metastazelor. Îmbrățișarea amintirilor cu dorința și trauma. Limbajul comun al amintirii cu ficțiunea. Limitativitatea, experiența existenței corporale, existența în strâmtoarea codurilor scrise pe corpul nostru. Amintiri și spații comemorative, care în esența și ansamblul lor organizatoric și ele sunt metafore.

Erika SZŐKE (1977) artist plastic, fotograf, trăiește și creează la Veľký Kýr lângă Nitra, Slovacia. Studiile universitare le-a urmat la Facultatea de Arte Plastice și Pedagogia Artei de la Universitatea Filosofică Constantin din Nitra, avâdu-i maeștri pe Karol BARON și Jana FARMANOVÁ. În lucrările ei utilizează și combină cele mai variate tehnici analogice și digitale, bazându-se adesea pe procedee experimentative, dezvoltate de ea, aflate la granița fotografiei și graficii, creând adesea obiecte și instalații pe bază fotografică. Tema centrală, cea mai accentuată a operelor sale este memoria – gramatica adesea ascunsă și adânc întipărită în minte a memoriei (individuale și colective), interdependența și dinamica memoriei și a uitării, cercetarea și problematizarea continuă a posibilității de reprezentare a fragmentelor vizuale captate de memorie. A participat cu lucrările ei la nenumerate expoziții naționale și internaționale, iar în anul 2014 a fost laureata premiului principal al Bienalei Internaționale de Grafică din Ținutul Secuiesc.


EXHIBITION EXTENDED UNTIL 16 NOVEMBER!

 LAY OUT THE SHEET! 
Erika SZŐKE's solo exhibition, Main Prize of the 3rd Graphic Art Biennial of Szeklerland, 2014

OPENING: 11.10.2016, 19h
Opening speech by Máté CSANDA, art historian

The exhibition is open for the public till 30 October, 16 November, 2016 every day, except for Mondays, between 11-19.

We suspect and feel that the actual protagonist of Erika SZŐKE’s artworks – behind the covering layer of the more easily readable themes and motifs – is time, more precisely, time slipping by, the unfathomability of time, its continuous deferral. So that we can make time speak (even through pictures), we inevitably need the multitude of notions (of body), impressions and memories (sometimes profoundly personal, anchoring and fading, plastic and always reshaped memories, at times scattered, at times turning into sharp images) which, spatially organized, woven into one another and distinct from one another (existing in relation to one another, through one another) – are capable, perhaps, of revealing something about the mysterious laws of time and existence in time. 

We would like to find words, at least fragmentary, temporarily functioning words in order to grab and temporarily fix the essence that pervades ERIKA’s artworks. To grab what gets its contours condensed into images in her particular artworks. The rich plethora of memories. The entanglement of memory and gaze. The strange, mysterious interaction and interdependence of remembrance and oblivion, the hardly decipherable grammar of our memories. The game of layers and subsets (or blind spots) populating the realm of memory, writing each other further; the fine web of generational memory, the sense and identity forming role of our memories. The guestioning of recordability and representability of our memories. The dialectics of leaving traces and oblivion – the texture of the nodules of memory synopses, metasthases and substituting memories. The embrace of memories and desires, memories and traumas. The intimate relationship between memory and fictionality. The experience of finiteness, of existing in/through the body, the existence within the constraints of codes written upon our bodies. Memories and memory spaces which, as regards their essence and construction, are themselves transient metaphors.

ERIKA SZŐKE (1977) artist, photographer; she lives and carries out her artistic activity in Veľký Kýr near Nyitra. She graduated the Faculty of Fine Arts and Art Pedagogy of the Constantine the Philosopher University in Nitra, her tutors were KAROL BARON and JANA FARMANOVÁ. In her works, besides the traditional, analog and digital techniques, she applies various experimental, self-developed procedures at the boundary of classical photography and multiplied graphics. She often creates extended photos, objects balancing between photos and three-dimensional objects. The central themes of her artworks are family, the universe of memory images, relation systems and networks within the family, the issues of social gender and gender identity as well as the representability of the interactions between memory and oblivion (at the individual or collective level). She presented her artworks at several exhibitions at home and abroad; in 2014 she won the main prize of the Graphic Art Biennial of Szeklerland.

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes