ARES 2010. John G. Boehme (CAN)

May 11, 2010

versiunea română aici

Az  ETNA Alapítvány  és a  MAGMA  Kortárs Művészeti Kiállítótér tisztelettel meghívja Önt az ETNA ARES'2010 Vendégművész Programja keretén belül zajló

 John G. BOEHME  kanadai művész

DAIS (chaos with chair) című performenszére
2010. május 20-án, 20 órára a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérbe (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 2.

Ugyanitt, május 21-én 20 órától "A nyugat-kanadai akcióművészet" címmel tart előadást.

Szervezők: ETNA Alapítvány, MAGMA
Partnerek: Székely Nemzeti Múzeum, Kovászna Megye Tanácsa
Támogató: Camosun College


A rendezvény a "Képzőművészet Éve Háromszéken 2010" éves program része

 Fundaþia ETNA  împreună cu Spaþiul Contemporan  MAGMA  sub egida programului de rezidenþă ETNA ARES'2010 vă invită la un performance de

 John G. BOEHME  artist din Canada

DAIS (chaos with chair) la data de 20 mai, 2010. ora 20 în Spaþiul Contemporan MAGMA din Sfîntu Gheorghe (Libertăþii, 2.)

Pe 21 mai, 2010. ora 20 va susþine o prezentare intitulată „Arta acþionistă din vestul Canadei

Organizatori: Fundaþia ETNA, MAGMA
Parteneri: Muzeul Naþional Secuiesc, Consiliul Judeþean Covasna
Sponsor: Camosun College


John G. Boehme Trans-Disciplinary Artist and Instructor

 
2010. 05. 20. DAIS (chaos with chair) performance 

;
2010. 05. 21. Action Art from West Canada, artist talk

*Biography *John G. Boehme

MFA, University of Victoria, BFA Emily Carr University, Diploma Camosun College.

Weaned in the Windansea of La Jolla, California through boarding schools and graduating from Army and Navy Academy.  John G. Boehme's early art practice included painting, sculpture, performance video and digital technology, installation and photography. Boehme describes recent work as " rans-disciplinary" often employing performance, video, audio and objects in a number pieces simultaneously, Boehme is not constrained to any particular creative mode and therefore utilizes integrated approaches to realize the work. John continues to have exhibitions, screenings and festivals across Canada, the Americas, United Kingdom, Europe and China.

John is an adjunct faculty at University of Victoria, continuing faculty at Camosun and  Brentwood Colleges.

*Artist Statement:*

What interests me as an artist is the ongoing reformulation of a set of key interests. These interests are drawn from my observations of some of Western society's less considered compulsions. Looking into the performance of gender, specifically masculinity, the valorization of labour, the pursuit of leisure, and the marshalling of amity, I explore language and paralanguage, that is, both the spoken and gestural aspects of human communication. Live artwork presents a direct relationship with material, with action and process, with human interaction. As I understand it, physical involvement is the most embodied way in which to create meaning. Through durational works both the artist and the audience gain access to the experience uniquely available through such commitment. This is of course the archetypal modality of 'performance art', an experience that unfolds through an extended period of time. Nothing can replace that learning, that specific duration of being. But although there is no alternative to the durational aspect of performance per se, I remain interested in the question of representation of performance, the very clear and obvious problem of making the ephemeral available to a larger audience at a different time. Using video to " econstruct" an event makes publication and discourse possible. Despite its material concerns I believe that art is rendered ultimately in the social domain. With regard to multi-disciplinary works, I prefer the alternative term " rans-disciplinary", as it refers to integration between media, as opposed to, say, a sequential use of different forms. For instance, I employ performance, video, audio and objects simultaneously in a number of my pieces. I am not constrained to any particular mode; rather, I utilize integrated approaches within my practice.

 


*Életrajz* John G. Boehme

MFA fokozat a Victoria Egyetemen, BFA fokozat az Emily Carr Egyetemen, a Camosun College oklevele.

Anyja öléből, a  Kalifornia állambeli La Jolla Windansea nevű helységéből indulva, különböző bentlakásos iskolákon keresztül végül is a Haditengerészeti Akadémián kötött ki és ott végezte a középiskolát. John G. Boehme művészetének korai korszaka a festészetet, szobrászatot, videó performanszokat, digitális technológiát és fényképészetet foglalta magában. Boehme mostani munkáit „transzdiszciplinárisnak” minősíti, melyekben gyakran performanszot, videót, audió-anyagokat és objekteket használ fel, gyakran egyidejűleg. Boehme nem korlátozza magát egyetlen alkotó módszerre sem, ebből következően munkáit egy mindent magában foglaló szemlélet szerint valósítja meg. John folyamatosan kiállít, vetítéseket tart és fesztiválokon vesz részt egész Kanadában, az amerikai kontinensen, az Egyesült Királyságban, Európában és Kínában.

John óraadó tanárként dolgozik a Victoria Egyetemen, valamint a Camosun és Brentwood Főiskolán is tanít. 

*A művész vallomása*

Engem művészként egy sor kulcsfontosságú érdek folyamatos újrafogalmazása érdekel. Ezeket az érdekekeket a nyugati társadalom kevéssé számba vett hajtóerőinek megfigyeléséből származtattam. A nemek, különösképpen a férfiak teljesítményét, a munka felértékelését, a kikapcsolódásra való törekvést, valamint a barátságok rendezgetését figyelve feltérképezem a nyelvet és metanyelvet, vagyis az emberi kommunikációban használt beszédet és gesztusokat egyaránt kutatom. Az élő műalkotás közvetlen kapcsolatban van az anyaggal, az akcióval és folyamattal, illetve az emberi interakcióval is. Az én értelmezésem szerint a fizikai jelenvalóság a legmegfoghatóbb módja a jelentésadásnak. A bizonyos ideig tartó akciók során úgy a művésznek, mint a közönségnek lehetősége nyílik egyedi, megismételhetetlen élmény megtapasztalására. Ez természetesen a performansz művészet archetipikus létezési módja, olyan tapasztalás, mely egy megnyújtott időintervallum során valósul meg. Ezt a fajta tanulást, a lét effajta különleges időbenvalóságát semmi sem helyettesítheti. S habár a performansznak mint olyannak nem lehetséges alternatívája a jelenvalóságon kívül, engem mégiscsak a performansz reprezentációja érdekel, az a nagyon tiszta és egyértelmű probléma, hogy a múlandót elérhetővé tegyem egy nagyobb közönség számára egy másik időben. Az, hogy videót használok a „rekonstrukció” során, lehetővé teszi az esemény publikálását és a róla való diskurzust. Az anyagi vonzat ellenére meggyőződésem, hogy a művészet végső soron a társadalomban bontakozhat ki. A multidiszciplináris munkák kapcsán jobban szeretem az alternatív „transzdiszciplináris” megnevezést, mert ez a különböző formák egymásutáni felhasználása helyett azok integrált használatára utal. Például én performanszot, videót, audió-anyagokat és objekteket egyszerre, egyidőben használok több munkámban is. Nem korlátozom magam egyetlen alkotó módszerre sem, inkább egy mindent magában foglaló szemlélet szerint alkotok.

Fordítás: Bartha ZongaVideo by Gusztáv ÜTÕ

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes