Nappali tábor és kreatív műhely

2018. Jan. 28.

A MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér* nappali tábort szervez a félévi vakáció ideje alatt, 2018. február 5-9. között, 7-12 éves gyerekek számára. Az egy hetes nappali tábor programja 9-17 óra között biztosít kreatív műhelyfoglalkozást, étkezést és játékot a szabadban a résztvevők számára.

Olyan kreatív tevékenységek sorát kínáljuk az egy hetes műhely keretében, amelyek elsősorban a kortárs  vizuális művészet technikai eszköztárát használják és a kísérletezés jegyében zajlanak. A résztvevők olyan anyagokat és technikákat próbálhatnak majd ki, amelyek révén  a multimedialitás, az intermedialitás világához kerülhetnek közelebb. A frottázstól, a vízalapú rajzig, az animációkészítéstől és az árnyékszínházig, a kollázstól az installációig, a performanszt az eat-artig, számos sajátos eszköz és technika segítségével tapasztalhatják meg a résztvevők az alkotás örömét valamint az önkifejezés sajátos formáiba kaphatnak betekintést.

A részvételi díj 250 lej, testvérek jelentkezése esetén az egyik gyermek 50 lej kedvezményben részesül. A részvételi díj tartalmazza a tábor tevékenységeinek anyagköltségeit (alkotóműhelyek és foglalkozások kellékei) és a napi háromszori étkeztetés árát (tízórai, ebéd, uzsonna).
A helyek száma korlátozott, foglalás jelentkezési sorrendben.
Bővebb információ és jelentkezés: a studio@magmacm.ro e-mail címen vagy a 0724338562- es telefonszámon. Jelentkezési határidő: február 1.-ig.

*Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 2. szám


Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>
Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>

IN SITU 2

2017. Dec. 05.

versiunea română aici / for english click here

MEGHOSSZABBÍTVA FEBRUÁR 09-IG!

IN SITU 2
csoportos kiállítás

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK:  JAROSLAV KYŠA (Sk), SONJA HORNUNG & RICHARD PETTIFER (Au/De), MIRCEA NICOLAE (Ro), ION RÂMNIC & MIHÁLY ISTVÁN (Ro), BORSOS LŐRINC (Hu), IULIA TOMA & CLAUDIU COBILANSCHI (Ro), KISSPÁL SZABOLCS (Ro/Hu), SUGÁR JÁNOS (Hu), BARTHA JÓZSEF (Ro), CRISTI POGĂCEAN (Ro), MIKLÓSI DÉNES (Ro), MONOTREMU (Ro)

MEGNYITÓ:  UNGVÁRI-ZRÍNYI Kata, 2017. december 8., péntek, 19 óra
MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér

A kiállítás 2018. január 12 február 9-ig látogatható, hétfő és ünnepnapok kivételével, naponta 11:00–19:00 óra között. 
 

A marosvásárhelyi B5 Stúdió idén ünnepli 10 éves évfordulóját. Az ARTeast Alapítvány égisze alatt működő artist-run space Bartha József műterméből kialakított kortárs művészeti tér. Kiállításokat, művészeti rezidensprogramokat, workshopokat, beszélgetéseket, bemutatókat szervez.  Ezek mellett 30 év rendezvényszervezői tevékenység archívumának ad otthont. Az archívum szemléletmódjának sajátossága, hogy erőteljes konceptuális alapokról indulva reflektál mind a lokális környezet, mind a kelet-európai társadalom, mind pedig nemzetközi kontextusok kulturális és társadalmi jelenségeire.

Szellemi síkon az intézmény aktivitásának fontos inspirációs forrása a marosvásárhelyi valóság. Ez a környezet sajátos összetettségével elvezet olyan témákhoz, mint a nemzeti identitás kérdései – a két, nagyjából egyenlő lélekszámú etnikai közösség viszonyának tükrében, a nyilvános tér erőviszonyai – az etnikai elhatárolódás és a békés felszín alatt rejtőző kulturális tabuk miatt teljesen párhuzamos valóságok és városi terek jönnek létre a kognitív dimenziók szintjén; a közteret pedig a városlakók helyett a politikum lakja be. Mindezen tényezők hatása alá kerül a társadalom, annak belső dinamikája, valamint a művészet helyzete

Az In Situ 2 című kiállítás anyaga több forrásból származik: az archívum reprezentatív válogatásából,  kiegészülve az In Situ rezidensprogram keretén belül az archívummal dolgozó művészek projektjeivel, valamint az adott kontextusra és a kulturális termelés jelenségeire reflektáló alkotásokkal. 
Az archívum ilyen jellegű kezelése megeleveníti és életben tartja a kulturális emlékezetet, valamint lehetővé teszi, hogy egy alternatív intézmény, sajátos pozíciójából beírja magát egy létező kultúrtörténeti diskurzusba, illetve saját diskurzust teremtsen. Az aktualizálás ugyanakkor a feldolgozott témák újratárgyalására, és ezáltal valóságok újrateremtésére ad lehetőséget.


Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>

EXPOZIŢIE PRELUNGIT PÂNĂ LA 09 FEBRUARIE!

IN SITU 2
expoziție de grup

ARTIȘTI:  JAROSLAV KYŠA (Sk), SONJA HORNUNG & RICHARD PETTIFER (Au/De), MIRCEA NICOLAE (Ro), ION RÂMNIC & MIHÁLY ISTVÁN (Ro), BORSOS LŐRINC (Hu), IULIA TOMA & CLAUDIU COBILANSCHI (Ro), KISSPÁL SZABOLCS (Ro/Hu), SUGÁR JÁNOS (Hu), BARTHA JÓZSEF (Ro), CRISTI POGĂCEAN (Ro), MIKLÓSI DÉNES (Ro), MONOTREMU (Ro)

CUVÂNT DE DESCHIDERE:  UNGVÁRI-ZRÍNYI Kata, vineri, 08 decembrie, 2017
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA

Expoziția va fi deschisă până în 09 februarie 12 ianuarie 2018, în fiecare zi cu excepția zilei de luni și în zilele de sărbătoare, între orele 11:00-19:00.
 

B5 Studio din Târgu-Mureș împlinește anul acesta 10 ani de activitate. Funcționând sub tutela Fundației ARTeast, în forma unui spațiu dedicat artei contemporane, B5 Studio a fost creat în atelierul personal al lui Bartha József. Acest artist-run space prezintă diverse programe: expoziții, rezidențe artistice, dezbateri, ateliere, prezentări, iar pe lângă toate acestea, deține o arhivă care încapsulează o activitate culturală de aproape 30 de ani. Specificul și perspectivele fundației pornesc de la niște baze puternic conceptuale și o sensibilitate la fenomenele culturale și sociale atât din mediul local, cât și din societățile est-europene și diferitele contexte internaționale.

În plan ideatic, realitățile sociale târgu-mureșene oferă o importantă sursă de inspirație pentru activitatea instituției. Acest context cultural, de o complexitate distinctă, introduce teme precum problematica identității naționale, vis-á-vis de relația dintre cele două comunități etnice, aproximativ egale ca număr; dinamica puterii în spațiul public, unde din cauza diviziunii etnice și a prezenței tabuurilor culturale, sub o fațadă pașnică, se produc spații și realități complet paralele iar spațiul public este populat de politic iar nu de către locuitori; viața și schimbările interioare ale societății/societăților și statutul și poziția artei sub influența tuturor acestor factori.

Materialul expoziției In Situ 2 este compus de lucrări din mai multe surse de proveniență: o selecție reprezentativă din arhivă, la care se alătură proiectele artiștilor care au lucrat cu această arhivă în cadrul programului de rezidențe In Situ, completate de lucrări ce tematizează anumite fenomene ale producției culturale. O astfel de folosire a arhivei reînvie și menține actuală memoria culturală și, în același timp, creează oportunitatea ca o instituție alternativă să își creeze propriul discurs, iar prin asta să se înscrie într-un discurs cultural existent mai amplu. În același timp, reactualizarea face ca temele abordate să fie renegociate, iar realitățile să fie din nou transformate în acest proces.


EXHIBITION EXTENDED UNTIL 09 FEBRUARY!

IN SITU 2
group exhibition

ARTISTS JAROSLAV KYŠA (Sk), SONJA HORNUNG & RICHARD PETTIFER (Au/De), MIRCEA NICOLAE (Ro), ION RÂMNIC & MIHÁLY ISTVÁN (Ro), BORSOS LŐRINC (Hu), IULIA TOMA & CLAUDIU COBILANSCHI (Ro), KISSPÁL SZABOLCS (Ro/Hu), SUGÁR JÁNOS (Hu), BARTHA JÓZSEF (Ro), CRISTI POGĂCEAN (Ro), MIKLÓSI DÉNES (Ro), MONOTREMU (Ro)

OPENING:  UNGVÁRI-ZRÍNYI Kata, Friday, 08 December 2017
VENUE:  MAGMA Contemporary Art Space
ON VIEW:  09. 12. 2017 – 12.01. 09. 02. 2018, every day except Mondays and holidays, between 11-19h
 

Târgu-Mureș based B5 Studio celebrates 10 year anniversary. It’s a contemporary art space functioning under the umbrella of the ARTeast Foundation, and it was created in the studio of Bartha József. This artist-run space showcase a rich program of exhibitions, workshops, artist-in-residence, artist talks, presentations, round-tables and holds an archive encompassing nearly 30 years of cultural activity. The specificity of its perspective lies in a strong conceptual basis and a responsivity to the cultural and social phenomena found in the local environment, in East-European society and in its international contexts.

On an ideatic level, the social realities of Târgu-Mureș provides an important source of inspiration for the cultural activity of the institution. This environment, with its unique complexity, leads to topics like the problematic of national identity in view of the relationship between the two ethnic communities – Romanian and Hungarian, of approximately equal populations; the relations of power in the public space where as a result of ethnic division and cultural taboos, hidden underneath the seemingly untroubled surface, the town has comp lately parallel realities and the actual public space is "lived" only by the political and not the citizens; the inner dynamics of society and societies, as well as the state and position of art regard to all of these factors.

The body of the exhibition In Situ 2 is composed of works from different sources: a representative selection of works from the archive, followed by the projects of the artists who have worked with the archive during the residency program In Situ, completed with artworks which thematize certain phenomena of cultural production.This kind of use of the archive has the power to animate cultural memory and keep it alive; it creates an opportunity for an alternative institution to create its own discourse and to inscribe itself into a larger existing one. At the same time, the reactualization makes possible to renegotiate the proposed topics, and realities to be transformed again in the process.

Nyitva
Deschis
Opening Hours

11:00-19:00

open icon

Hétfő és ünnepnapok kivételével naponta / în fiecare zi cu excepția zilei de luni și în zilele de sărbătoare / every day, except for Mondays and holidays

520008 - Sepsiszentgyörgy / Sf. Gheorghe, Szabadság tér / Piața Libertății nr. 2. sz., jud. Cov., RO

Tel: +40 728 638 400
Tel: +40 729 007 424
Skype ID: magmacm
Email: magma@maybe.ro


Newsletter

feliratkozás / abonare / subscribe


Következik
Upcoming
Urmează

 

 

MAGMA
 :the collection 
group exhibition
 2018. 02. 22 - 04. 08. 


Szent György Napok 2018
 Soundweaving  
Szirmay Zsanett
 2018. 04. 22 - 29. 


Reflex 4
 ***  
group exhibition
 2018. 05. 04 - 06. 15. 


 eat art  
Exhibition and connected events
Opening: 2018. 06. 29.
 2018. 06. 30 - 09. 02. 


pulzArt 6
 Working Title 2.  
group exhibition
Opening: 2018. 09. 13.
 2018. 09. 14 - 10. 07. 


Graphic Art Biennial of Szeklerland
 Kamil Kocurek (PL)  
Exhibition
Opening: 2018. 10. 13.
 2018. 10. 14 - 11. 11. 


 ***  
group exhibition
Opening: 2018. 11. 23.
 2018. 11. 24 - 2019. 01. 11. 


A programváltoztatás jogát fenntartjuk! / The program is subject to change without notice! / MAGMA își rezervă dreptul de a modifica programul fără notificări prealabile!


Archívum
Archive
Arhivă

2010 - 2018 >>>MAGMA Catalogs Collections 2010-2015


vimeo.com/magmacm/videosTel: +40 736 063 924
studio@magmacm.ro