Családban marad 1. / În familie 1. / Family Business 1.

Mar 05, 2013

A sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér tisztelettel meghívja Önt   CSALÁDBAN MARAD 1.  BAÁSZ Orsolya és SZABÓ Lehel kiállításának megnyitójára 2013. március 7-én, csütörtökön 19 órakor. Megnyitóbeszédet mond EGYED Péter költő, író, filozófus és kritikus.
A kiállítás március 28-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.

Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artiștilor Orsolya BAÁSZ și Lehel SZABÓ, intitulat  îN FAMILIE 1.  care va avea loc joi, 7 martie 2013, orele 19. Cuvânt de deschidere: Péter EGYED poet, scriitor, filozof și critic de artă. Expoziția va fi deschisă până în 28 martie, a.c. în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.


Photo: MAGMA

 

Képek családja*

A sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítóteremben rendezett kiállítás (Baász Orsolya és Szabó Lehel:  Családban marad 1.) (a szervezők dicséretére szólva) megfontolandó felvetés, koncept köré épül: vajon a legszorosabb közelségben, családban   élő és alkotó képzőművészek rendelkeznek valami mással, alkotási többlettel? Erdélyben is sok képzőművész család, vagy akár  dinasztia ismeretes: nem kétséges, hogy a mesterségbeli tudás, szakértelem inspirációs készség örökölhető és tanulható is. Fontos lehet az értékelés, a kritika is, amellyel az egymás mellett élő képzőművészek alkalmasint kölcsönösen egymás felé fordulnak, vagy akár befolyásolják egymás világát.  Ezek a gesztusok megállíthatják, vagy akár tovább is lendíthetik a műveket a kibontakozásban. Valami többlet tehát adódhat a közösben – s a képzőművész családokkal foglalkozni azt jelenti, hogy a család által biztosított szellemi aurát ismerjük el, becsüljük meg. Megtalálhatjuk a közöset, az eltérőt, a kontrasztokat, az egymáshoz hajlás, inflexió mozzanatait. 

Ehhez nyilván külön-külön is meg kell fogalmaznunk, értenünk őket. 

Baász Orsolya formavilága (korábbi 2007-ben, 2008-ban született munkái alapján) a női testiség, általában a testiség képzetei alapján alakult ki. Közismert, hogy a posztmodern korban és manapság az élet minden területén főleg a testkultusszal találkozhatunk: fitness, wellness, divatbemutatók, body bulding és így tovább képviselik ezt a beállítódás. Ugyanakkor nagyon fontos a szemléletben is: még a legelvontabb gondolkodási irányzatokban is a testpercepció kérdései állnak a középpontban (például a filozófiában a Maurice Merleau-Ponty és követői által kialakított fenomenológiai irányzatban). Ha a mai európai divat a végső absztrakcióban megjelenő szimmetrikus, szinte formahiányos, végsőkig lefogyasztott (anorexiás, bulimiás) női testideált preferálja, Baász Orsolya formaképzésében ennek ellenkezője jelenik meg: a végsőkig aszimmetrikus, az önmaga formáiban  betegség és mindenféle torzulások által eltorzított, kontúrok nélküli majd meglepetésszerűen és éppenséggel  sokszor csőrben végződő szörnyformákban realizálódó (női) test válik anyaggá. Ez ugyanakkor a félelmek, a tudatalatti késztetéseknek, a gerincvelőből kinövő impulzusok üzeneteinek is hordozója.(Daniela Crăsnaru írta egyik nagy versében . A test harminc éve – „hol vagytok szép melleim, kik tömlőtúróként néztetek vissza rám ma reggel a tükörből…”) Ez lesz az általános anyag, amelyet aztán Baász Orsolya másodlagosan is megmunkál és formakulturális változásokra kényszerít. Képeinek egy másik csoportján a bika általános formája jelenik meg, az a mitologikus alakzat, amely közismerten (Minótaurosz) az emberrel szemben a lebírhatatlan ellen-őserőt testesíti meg, de amely éppen ezért az embert is  lehetőségeinek és erőinek a körvonalazására kényszeríti, olykor nem is sejtett erőivel szembesíti.  Például a Valakinek a valamije című képén jelenik meg a bikának az összefonódása a humán formákkal. Baász Orsolya művészetének van egy lehetséges mélypszichológiai értelmezési módja is: a legmélyebb ösztönkésztetések formakifejezéseiként is értelmezhetőek a munkái, amelyek ugyanakkor egzisztenciális helyzetértelmezések is.

Ha Baász Orsolya esztétikai beállása a kifejezés, reprezentáció, lényegmegragadás és felmutatás útján a világunk és valóságunk elemi összefüggéseire mutat, Szabó Lehel a fordított utat járja: a saját módján és törvényei szerint, eredetien kiképzett pop-artos formavilágával visszamegy a világba, a valóságba és ott, a pop art aktivizmusának megfelelően végez el újabb értelmi kapcsolásokat. Ez a saját pop art merít a reklámgrafika, a poszter, a képregény (cartoons) és a graffiti formavilágából. Egyik jellemzője, hogy rendkívül türelmes, alapozó részletességgel építi fel formai és kolorit szempontból jól kiegyensúlyozott, mesterségbeli pontossággal megmunkált felületeit. Egyik képén (100% natural ecological – képeslap) például az 1940-es évektől a pop artos mitológiában előkelő szerepet játszó, a Batman sorozatokból is ismert Macskanő (Catwoman) jelenik meg. Közismerten a tiszta, személyhez szinte nem is köthető, abszolút érzékiség szimbóluma. A képén látható macskanő bal melle fölé applikált szem pontosan jelzi, hogy mindenhol ennek az abszolút érzékiségnek a tekintetében vagyunk, a tiszta pánerotika százszázalékosan természetes és ökologikus. Egy másik képén deszakralizálja az emberi testet, amikor az egyes testrészeket a régi mészárszékekben megtalálható, a kulináris felhasználás szempontjából fontos testtérkép rajzolatával tagolja. (Óceánia régi kannibáljai „hosszú disznónak” nevezték az embert.) A valóságelemeket minden képén olyan módon kapcsolja össze, hogy azok a kapcsolás módját értelmi feladványként tartalmazzák. A megoldás, a feloldás eredményeképpen a posztmodern világ talányos kelléktárának elemei immár saját értelemként jelennek meg nekünk, így mintegy domesztikálva van ez a világ.

Mindkettőjük képein megvan az ember újszerűen értelmezett testisége,  a humor és a játékosság, a valóság és világértelmezés ereje és szenvedélye, az üzenetformálás pontossága és intenciója – az eltérő  művészi technikákban  és eszköztárban.  Korunk kihívásait, veszélyeit jól értő és értelmező, autonóm válaszokat formáló képzőművészek alkotják ezt a bemutatkozó Családot, mely utóbbi bizonyára biztosítani fogja az újabb eredeti impulzusokat és a titkos erőt, és a „családfáról” levelező képeket. 

                                                                                                                                   Egyed Péter

* A 2013.március 7-én elhangzott bemutató szöveg rövidített változata. 

Szervezők / Organizatori: Magma Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány Partner / Partener: Kovászna Megye Tanácsa, Székely Nemzeti Múzeum Támogatók / Sponsori: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Székelyföld Kulturális Fővárosa, Agora Panzió Média partnerek / Parteneri media: Háromszék, Székely Hírmondó, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, kezdi.info, modernism.ro, Flash Art

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes