SIMULTAN RETROSPEKCIO / 2005-2015

Mar 08, 2016

versiunea română aici / for english please click here

BETEKINTÉS A SIMULTAN FESZTIVÁL VIDEOMŰVÉSZETI ARCHÍVUMÁBA

2016. március 12 - április 08.
Megnyitó: 2016. március 11. péntek 19:00 óra
MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér, Szabadság tér 2. sz., Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye, Románia

2016-ban a teljes konvergencia kezdeteit éljük, az internet nemcsak a releváns információ javát gyűjti össze, hanem egyre inkább beszivárog a funkcionális rendszerek többségébe is; egyre nehezebb különbséget tenni a digitális kommunikáció művészete és technológiája közt, illetve az ezen határok feltérképezését célzó eszközök maguk is a videó, audio és informatikai médiumok nyitott és egységesítő tapasztalataként felfogott, élő művészeti aktusok.

A 2005-ben egy temesvári művészcsoport (Kozma Levente, Antal Huba, Alin Rotariu, Sorin Vreme, Szőke Szilárd) által kezdeményezett SIMULTAN projekt abból a vágyból született, hogy összehozza a különböző területeken alkotó művészeket, akik a technológiát művészi kifejezőeszközként használják.A művészi kísérletezést ösztönző videó- és hangművészeti eseményként induló SIMULTAN az évek során interdiszciplináris projektek platformjává vált, hidat képezve a különböző médiumok – videó, hang, live performance, elektronikus zene, interaktív vagy digitális művészet – között.

A SIMULTAN fesztivál minden évben új tematikát dolgoz fel (Talking to Strangers 2015, Terms and Conditions 2014, Popular Unknown 2013, The Beginning of the End 2012, Imaginary 2011, Past Continuous. Future Perfect. 2010 – az utóbbi kiadások közül említve néhányat), a nyelvezet stilisztikai fejlődésének folyamatát követve a kortárs művészeti gyakorlatokban megjelenő új esztétikák révén.

"A fesztivál problematikája a 2005-ös első kiadás óta ugyanaz maradt, részleteiben fejlődve a digitális szféra fokozatos változásaival párhuzamosan, de megőrizve egy nem kereskedelmi, nem akadémikus és nem obskurantista látószöget minden kiadás alkalmával, amely egyedülálló, atipikus kezdeményezés a romániai események oszcilláló kínálatának térképén, kezdeményezés, amely Kozma Levente új médiumok iránti szenvedélyéből és egy nem direkt módon jövedelmező területen való kitartásából született, de amely mindig megadja a hangot ahhoz, amit egy évtized múlva mainstreamnek fogunk nevezni." G. D.

Szervezők / Organizatori: Magma Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum Partner / Partener: Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Székelyföld Kulturális Főváros, Simultan Egyesület Támogatók / Sponsori:  Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Székelyföld Kulturális Fővárosa, NKA Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap Média partnerek / Parteneri media: Háromszék, Székely Hírmondó, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Revista - ARTA

www.simultan.org
www.facebook.com/simultanfestival


Photo: MAGMA

O INTRODUCERE ÎN ARHIVA DE ARTĂ VIDEO A FESTIVALULUI SIMULTAN

12. martie - 08 aprilie 2016
Vernisaj: Vineri, 11 martie 2016, ora 19:00
MAGMA Spațiul Expozițional de Artă Contemporană, Sf. Gheorghe, Piața Libertății nr. 2 Jud. Covasna

În 2016 trăim începuturile unei convergențe totale, internetul nu reunește doar majoritatea informației relevante ci tinde să infiltreze și majoritatea sistemelor funcționale; arta și tehnologia comunicării digitale devin greu de diferențiat între ele iar mijloacele de explorare a acestor granițe se află şi în actul artistic live, văzut ca o experiență deschisă și unificatoare a mediilor video, audio și informatic.

Iniţiat in 2005 de un grup de artişti din Timişoara (Kozma Levente, Antal Huba, Alin Rotariu, Sorin Vreme, Szőke Szilárd), proiectul SIMULTAN s-a născut din dorinţa de a aduce impreună artişti din diferite domenii care folosesc tehnologia ca mediu artistic de exprimare. Pornind ca un eveniment de artă video si artă sonoră, încurajând experimentului artistic, pe parcursul anilor SIMULTAN a devenit o platformă pentru proiecte interdisciplinare, făcând o punte de legătură între diferite medii, video, sunet, live performance, muzică electronică, artă interactivă sau digitală.

Festivalul SIMULTAN abordează o nouă tematică în fiecare an (Talking to Strangers 2015, Terms and Conditions 2014, Popular Unknown 2013, The Beginning of the End 2012, Imaginary 2011, Past Continuous. Future Perfect. 2010 – amintind câteva dintre ultimele ediţii), urmărind procesul de dezvoltare stilistică al limbajului prin noi estetici în practicile artistice contemporane.

"Încă de la prima ediție din anul 2005 problematica festivalului a rămas aceeași, ea evoluând în detaliile sale odată cu schimbările graduale din sfera digitală însă păstrând un unghi noncomercialist, nonacademic și nonobscurantist la fiecare ediție, apărând ca o inițiativă solitară atipică în peisajul oscilant al ofertei de evenimente românești, o inițiativă născută în cea mai mare parte din pasiunea pentru mediile noi a lui Levente Kozma și din perseverența sa pe un teren nu direct lucrativ dar unul care întotdeauna dă tonul pentru ceea ce vom numi mainstream peste un deceniu." G..D.

www.simultan.org
www.facebook.com/simultanfestival 


AN OVERVIEW ON THE SIMULTAN FESTIVAL VIDEOART ARCHIVE

12 March - 08 April 2016
Opening: Friday, 11 March 2016, 7 pm.
MAGMA Contemporary Art Space, Sepsiszentgyörgy / Sf. Gheorghe, Szabadság tér / Piața Libertății nr. 2. Romania

In 2016 we are experiencing the beginnings of total convergence; the Internet does not only gather the majority of relevant information, but it also infiltrates into the majority of functional systems; the art and technology of digital communication become hard to distinguish and the means of exploring these boundaries are themselves live artistic acts, regarded as open experiences unifying the media of video, sound and informatics.

Initiated in 2005 by a group of artists from Timişoara (Levente Kozma, Antal Huba, Alin Rotariu, Sorin Vreme, Szilárd Szőke), the SIMULTAN project was born out of the desire to bring together artists from distinct domains who use technology as a means of artistic expression. Starting as an event of video art and sound art, fostering artistic experiment, in the course of the years SIMULTAN has become a platform for interdisciplinary projects, forming a bridge between diverse media – video, sound, live performance, electronic music, interactive or digital art.

The SIMULTAN festival is centred on a new issue every year (Talking to Strangers 2015, Terms and Conditions 2014, Popular Unknown 2013, The Beginning of the End 2012, Imaginary 2011, Past Continuous. Future Perfect. 2010 – to mention but a few of the latest editions), following the process of stylistic evolution of the language of expression through new esthetics present in contemporary artistic practices.

"Ever since the first edition in 2005, the topic of the festival has remained the same, evolving in its details in parallel with the gradual changes of the digital sphere, but preserving a non-commercial, non-academic and non-obscurantist angle in every edition, which is a unique and atypical initiative on the map of the oscillating offer of Romanian events, an initiative born out of Levente Kozma’s passion for new media and his perseverence in a field not directly lucrative, but which always sets the tune for what we will call mainstream within a decade." G. D.

www.simultan.org
www.facebook.com/simultanfestival

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes