Art INStITUt # 5

Dec 08, 2016

versiunea română aici / for english click here


Miklósi Dénes és Miklós Szilárd a CONSET ideiglenes intézmény történetéről, céljairól és gyakorlatáról beszél 2016. december 10-én, szombaton, 19 órakor a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben az ART INStITUt – romániai művészeti intézmények, a kortárs művészet szolgálatában álló szervezetek bemutatása programsorozat – keretén belül.

A Conset egy ideiglenes intézmény, mely különböző szerzői műhelyek köré épül. A meghívottak által hozott tematikák és szerzői gyakorlatok mellé a publicitás különböző formáját dolgozzuk ki, melyek a művészeti gyakorlat minél tágabb kontextualizálását szolgálják, hozzácsatolva művészeti szférán kívüli ismereteket is. A Conset céljai közé tartozik azon különböző szerzői pozíciók felülvizsgálása, melyek otthonossá váltak a mai intézményekben. Megfelelő teret kívánunk nyújtani a kontemplációhoz, új munkák létrehozásához, de ezzel párhuzamosan egy olyan kísérleti intézményi formát modellezünk, mely tágíthatja az elvárások horizontját és a jelentéshordozó keretet. Meggyőződésünk, hogy az intézményes formák újragondolása, az infrastruktúrához és az egymáshoz való visszonyaink egyeztetése szükséges ahhoz, hogy meghaladjuk ezt a történelmi holtpontot.
Munkánk radikális értelmezése, különböző közönségek részvételével való újragondolása, olyan jelentőséggel töltheti fel céljainkat, mely elősegíti a párbeszédet és a társadalom artikulációját a művészet által.
www.conset.ro

A programsorozat létrejöttét Sepsiszentgyörgy Város Tanácsa támogatja.
Partnerek: 
Kovászna Megye Tanácsa, Székely Nemzeti Múzeum


Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>


ART INStITUt # 5 prezintă:
CONSET de Dénes Miklósi şi Szilárd Miklós
istorie, scopuri şi practica

Sâmbăta, 10 decembrie, 2016, ora 19:00

Conset este o instituție temporară, axată în jurul unor ateliere de autor. Pornind de la temele, preocupările şi natura practicii invitaţilor vom concepe forme de prezentare publică, cu care putem contribui la contextualizarea cât mai largă a producției artistice, alăturînd atelierului cunoaşteri din sfere externe artei vizuale. Conset vrea să chestioneze diferitele poziții de autor, domesticite în imaginarul instituțiilor existente, susținînd o atmosferă de atelier deschis. Dorim să oferim spațiul necesar contemplării și dezvoltării unor lucrări noi, modelînd totodată un mediu instituțional experimental, care să lărgească orizontul de așteptare și de incorporare a posibilelor producții de sens. Considerăm că reinventarea formelor instituționale, noile raporturi negociate în relație cu infrastructura și în relațiile intersubiective sînt necesare în depășirea impasului istoric în care ne aflăm. 
Reprocesarea și interpretarea radicală a producției proprii capătă semnificații noi sub atenția și implicarea activă a publicului, avansînd capacitatea de dialog și de articulare a societății prin artă.
www.conset.ro

Prezentarea face parte din programul ART INStITUt – serie de prezentare instituții, organizaţii artistice de artă contemporană din România – iniţiat de Asociaţia Medium Conetmporan MAGMA, Sfântu Gheorghe.

Programul ART INStITUt este susţinut de Consiliul Local Sfântu Gheorghe.
Parteneri: Consiliul Judeţean Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc


ART INStITUt # 5 presents:
CONSET by Dénes Miklósi and Szilárd Miklós
history, goals and practice

Saturday, 10 december, 2016, 19:00

Conset is a temporary institution centered on different authors’ studios. Starting from the topics and nature of their practice, we conceive public forms with which to contribute to the widest possible contextualization of artistic production, juxtaposing different forms of knowledge external to the artistic field. Through sustaining its open studios, Conset wishes to enquire the different positions of authorship, domesticated in different institutional settings today. We wish to offer the necessary space for contemplation and development of new work, modeling at the same time an experimental institutional frame, which expands the horizon of expectations and incorporation of possible meaning productions. We believe that the reinvention of institutional forms and the renegotiation of our relations to infrastructure and to each other are necessary to overcome the historic deadlock in which we find ourselves. 
The active involvement of diverse publics, reprocessing and radical interpretation of ones own production fuels new significance, advancing the capacity for dialogue and for articulation of society through art.
www.conset.ro

The presentation is part of the project called ART INStITUt – presentation of contemporary art institutions from Romania – initiated by MAGMA Contemporary Medium Association from Sfântu Gheorghe.

Series of events ART INStITUt is supported by Local Council Sfântu Gheorghe.
Partners: Covasna County Council, Secler National Museum


 

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes