VIDEO: then and now

Apr 10, 2017

 versiunea română aici / for english please click here


 VIDEÓ: akkor és most   
 A C3 videó gyűjtemény 

Videó és film / Videógyakorlatok / Videóinstalláció / Videólevél / Videómuszter / Videóinterjú / Videóopera / Videó a művészetről / Videódokumentum / Videó mint videó

 KURÁTOR:  Kozma Éva és Peternák Miklós

Többek között ÁFRÁNY Gábor, ALTORJAY Gábor, BÓDY Gábor, ERDÉLY Miklós, ESTERHÁZY Marcell, GARAMI Richárd, HÁMOS Gusztáv, KELLER Diána, KISSPÁL Szabolcs, KOMORÓCZKY Tamás, KOVÁCS Tamás, KOZMA Éva, KÚTVÖLGYI Léna, MAURER Dóra, MÓZES Réka, NÉMETH Attila, NÉMETH Hajnal, NYITRAI Orsolya, ORBÁN Gergely, PETERNÁK Zsigmond, PETROVITS Ákos, SÁROSI Anita,  Katarina ŠEVIĆ, SUGÁR János, SZABÓ Éva Eszter, TÁLOSI Gábor, TÓTH-ZS. Szabolcs, ZÁMORI Eszter videói. Videó-kutatósarok, DVD-k, on-line katalógus: http://catalog.c3.hu/

MEGNYITÓ:  2017. április 23., vasárnap, 18 óra 
A kiállítás 2017. május 26-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.​

 2017. április 24., hétfő, 17 óra 
Az ART INStITUt+ külön kiadásában a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány céljairól és gyakorlatáról, múltjáról és jövőjéről beszélgetünk Peternák Miklóssal.

Az események részei a 26. Szent György Napok rendezvény sorozatnak. 

Emlékezhetünk még néhányan arra, milyen csodásnak tűnt, hogy egy mágnesszalagra rögzíteni lehet fekete-fehér mozgó képet és a hangot is egyszerre, s nem kell elküldeni laborálni, azonnal vissza lehet nézni, akár fél órányit tartamot, folyamatosan. A szalagos („open reel”) Akai vagy Sony „képmagnók” ma már csak médiaarcheológiai gyűjteményekben találhatók meg, ám szinte mindenki készíthet színes, HD minőségű audiovizuális mozgóképet bármikor a zsebéből elővett telefonjával, amit akár azonnal publikálhat, „felküldhet” a netre, hogy bárki láthassa.
Mi a videó, hogyan változott az elmúlt fél évszázad során? Mit jelent, hogy videómegosztók és gyűjtemények weboldalain véletlenszerű vagy szisztematikus halmazokban gyűlik és szaporodik a világ mozgókép-termése alkalmi nézőire várva? Mi vagy mi lehet a videóművészet ma?
A videó vált a migráció úttörőjévé a médiumok birodalmában: emlékezetes volt, mikor az 1983-as nyíregyházi első magyar videószemlén a magyar televízió neves riportere valahogy így határozta meg ezt a médiumot: „videó az, amikor kazettáról nézzük a filmet, nem?” A fesztivál másik neves vendége, a hazai és nemzetközi videóművészet újító klasszikusa, Bódy Gábor talán mosolygott. Valóban, a játékfilmek nagy mennyiségben először VHS videó kazettákon jutottak el a háztartásokba, lehetővé téve az otthoni mozizást és egy-egy mini házimozi múzeum létrehozását. S valóban, a videóművészetről talán ma sem tudják többen, mint akkor, hogy micsoda.
A C3 létrejötte óta gyűjti a videóművészet alkotásait, dokumentumait, produkál új műveket, illetve megőriz és alkalmanként restaurál eredetileg analóg videó vagy film hordozón megvalósult alkotásokat, melyek hosszú távú megőrzésére és bemutatására a mai mediális helyzetből adódóan a digitális állapot tűnik az egyetlen lehetőségnek. A kiállításra ebből a gyűjteményből válogattunk és ezt a helyzetet próbáljuk megjeleníteni.

PETERNÁK Miklós
www.c3.hu


Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>
 


 VIDEO: atunci și acum   
 Colecția video C3           
Video și film / Exerciții de video  / Instalație de video  / Mesaj video  / Muster video  / Interviu video  / Operă video  / Video despre artă / Documente de video / Video ca video

CURATORI: KOZMA Éva și PETERNÁK Miklós

VIDEOURI de la ARTIȘTII: ÁFRÁNY Gábor, ALTORJAY Gábor, BÓDY Gábor, ERDÉLY Miklós, ESTERHÁZY Marcell, GARAMI Richárd, HÁMOS Gusztáv, KELLER Diána, KISSPÁL Szabolcs, KOMORÓCZKY Tamás, KOVÁCS Tamás, KOZMA Éva, KÚTVÖLGYI Léna, MAURER Dóra, MÓZES Réka, NÉMETH Attila, NÉMETH Hajnal, NYITRAI Orsolya, ORBÁN Gergely, PETERNÁK Zsigmond, PETROVITS Ákos, SÁROSI Anita,  Katarina ŠEVIĆ, SUGÁR János, SZABÓ Éva Eszter, TÁLOSI Gábor, TÓTH-ZS. Szabolcs, ZÁMORI Eszter printre altele. Cercetări de video, DVD-uri, catalog on-line: http://catalog.c3.hu/

VERNISAJ:  duminică, 23 aprilie 2017, orele 18 
Expoziția va fi deschisă până în 26 mai, 2017 în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

 Luni, 24 Aprilie 2017, orele 17:00 
ART INStITUt+ va avea ca invitat special pe PETERNÁK Miklós, directorul fundației C3 Center for Culture & Communication, Budapesta, cu care vom discuta despre scopul, rolul și practica fundației C3.

Evenimentele fac parte din programul Zilele Sfântu Gheorghe ediția 26.

Câțiva dintre noi ne mai aducem aminte, cât de minunat ni se părea că puteam înregistra pe o bandă magnetică imagine cinematografică în alb-negru și sunet în același timp, care nu trebuia dusă la laborator pentru developare, și putea fi vizionată imediat, chiar și jumătate de oră de filmare neîntreruptă. Astăzi, „videomagnetofoanele” („open reel”) Akai sau Sony se mai găsesc doar în colecțiile de arheologie media, însă, aproape oricine poate să realizeze înregistrări audio-vizuale color de calitate HD cu telefonul pe care îl poate scoate în orice moment din buzunar și le poate publica instantaneu, le poate „lansa” pe net, ca să le vadă toți. 
Ce este video-ul și cum s-a schimbat în ultima jumătate de secol? Ce înseamnă că, pe site-urile de partajare video și a colecțiilor, se adună și se înmulțește, în acumulări aleatorii sau sistematice, producția de filme a lumii așteptându-și spectatorii ocazionali? Ce este sau ce poate fi arta video astăzi?
Video-ul a devenit pionierul migrației în imperiul mediilor: a fost un moment memorabil, când la primul festival video din Ungaria, în anul 1983 la Nyíregyháza, un cunoscut reporter al televiziunii maghiare a definit astfel acest mediu: „video este, când vizionăm filmul de pe casetă, nu-i așa?” Un alt invitat celebru al festivalului, un clasic inovator al artei video maghiare și internaționale, Gábor Bódy, o fi zâmbit. Într-adevăr, filmele artistice au ajuns pentru prima oară pe casete video VHS în gospodării, devenind posibile astfel vizionările de filme acasă, precum și crearea a câte unui mini-muzeu cinematografic în case. Și tot adevărat este că, probabil, nici astăzi nu știu mai mulți ce este arta video, decât atunci.
Încă de la înființare, C3 colecționează creațiile, documentele artei video, realizează opere noi, precum și păstrează și restaurează ocazional opere realizate în original pe suport analogic sau peliculă, a căror păstrare pe termen lung, având în vedere situația medială de astăzi, pare a fi garantată doar în stare digitală. Pentru expoziție am selectat din acest material și încercăm să prezentăm această situație.

PETERNÁK Miklós
www.c3.hu


 VIDEO: then and now     
 The C3 video collection 

Video and film / Video exercises / Video installation / Video letter / Video muster / Video interview / Operatic film  /  Video about art  /  Video documents  /  Video as video

CURATORS: KOZMA Éva and PETERNÁK Miklós 

ARTISTS among others ÁFRÁNY Gábor, ALTORJAY Gábor, BÓDY Gábor, ERDÉLY Miklós, ESTERHÁZY Marcell, GARAMI Richárd, HÁMOS Gusztáv, KELLER Diána, KISSPÁL Szabolcs, KOMORÓCZKY Tamás, KOVÁCS Tamás, KOZMA Éva, KÚTVÖLGYI Léna, MAURER Dóra, MÓZES Réka, NÉMETH Attila, NÉMETH Hajnal, NYITRAI Orsolya, ORBÁN Gergely, PETERNÁK Zsigmond, PETROVITS Ákos, SÁROSI Anita,  Katarina ŠEVIĆ, SUGÁR János, SZABÓ Éva Eszter, TÁLOSI Gábor, TÓTH-ZS. Szabolcs, ZÁMORI Eszter. Video-researches, DVD's, catalog on-line: http://catalog.c3.hu/

OPENING:  Sunday, 23 April 2017, 18h 
On view: April 24 - May 26. 2017, every day, except for Mondays and Holidays, between 11-19.

 Monday, 24 April 2017, 17h 
ART INStITUt+ special edition's guest Miklós PETERNÁK, director of C3 Center for Culture & Communication Foundation, Budapest, Hungary.

The events are part of 26th Saint George Day's.

A few of us may still remember how wonderful it seemed that the black-and-white moving image and the sound could be simultaneously recorded on a magnetic tape, there was no need of post-production, the recorded material could be watched instantly, even half an hour of it, continuously. Today the “open reel” Akai or Sony video VCRs can only be found in media archaeological collections, however, almost anybody can make color, HD quality audio-visual motion pictures with mobile phones taken out of their pockets any time and publish them instantly, sending it “up” to the Internet so that anybody can see them.
What is video, how has it changed in the past half a century? What does it mean that on video sharing websites and collections the motion picture production of the world is being accumulated and multiplied in random or systematic conglomerations, waiting for occasional viewers? What is or what can be video art today? 
Video has become the pioneer of migration in the realm of media: it was memorable when on the first Hungarian video review in Nyíregyháza in 1983 the renowned reporter of Hungarian television defined this medium somehow like this: “video is when we watch the film from the tape, isn’t it?” The other prominent guest, the innovator-classic of video art in Hungary and abroad, Gábor Bódy, maybe smiled. Indeed, feature films first reached the viewers’ households in great quantity in form of VHS video tapes, making possible home cinema and the creation of individual mini home cinema museums. And indeed, today there are not more people either who know what video art is than in those days.   
Ever since its foundation, C3 has collected the artworks and documents of video art, has produced new works, has preserved and occasionally restored artworks originally created on analog video or film support material, for the long-term preservation and presentation of which, due to today’s medial conditions, the digital format seems to be the only possibility. For the exhibition we have selected from this collection and we try to present this state of the art.

PETERNÁK Miklós
www.c3.hu


Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes