netWorks @ MAGMA

May 20, 2017

versiunea română aici / for english click here

MEGHOSSZABBÍTVA AUGUSZTUS 25-IG!

A MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér netWorks című kiállítása romániai, magyarországi és szlovéniai művészek hálózatokra épülő, vizualizáló munkáiból válogat. A kiállítás egy tágabb értelmezési keretben kívánja bemutatni azokat a műveket és projekteket, amelyeknek alapja valamilyen típusú hálózat, kapcsolati rendszer. A hálózat kapcsán többünknek nagy valószínűséggel az internet jut eszébe és azon belül is a közösségi oldalak, noha lesz olyan mű, amely a világhálót használja mint forrást, az alkotások többsége másfajta hálózatokra épít. A kiállításnak része Mădălina BRAȘOVEANU MEGFIGYELT MŰVÉSZEK: Nagyvárad – Marosvásárhely – Sepsiszentgyörgy művészeti hálózatának nyomai a volt Szekuritáté irattárában című kutatói projektje, ANGEL Judit BARABÁSI Albert-László hálózatkutatóval készített interjúja, valamint a budapesti ARTPOOL Művészetkutató Központ archívumának A kapcsolatművészet kertje / Ray JOHNSON website projekt-je.

 KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK:  Matei BEJENARU (RO), Vasile CROAT / HORVÁTH László (RO/HU), CSIKI Csaba (RO/HU), IRWIN group (SI), KISSPÁL Szabolcs (RO/HU), PACSIKA Rudolf (HU), Lia PERJOVSCHI (RO), SZOMBATHY Bálint (HU/RS), Domokos VÁNCSA (RO/IE) valamint ANGEL Judit (RO/HU/SK), Mădălina BRAȘOVEANU (RO) és az ARTPOOL Művészetkutató Központ (HU) kurátori projektjei

 A KIÁLLÍTÁS KURÁTORAI:  KISPÁL Ágnes-Evelin, BARTHA József és KISPÁL Attila

 MEGNYITÓ:  2017., június 4., vasárnap, 19 óra
A kiállítás 2017., augusztus 20 25-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 1119 óra között.​

 A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA:  BARABÁSI Albert-László fizikus, hálózatkutató, aki ezt megelőzően 17 órától a Tamási Áron Színház nagytermében tart előadást
 HÁLÓZATOK: A világhálótól a művészeti hálózatokig  címmel.

"Biológiai létezésünket, képességünket a kommunikációra, a javak és értékek cseréjére számtalan láthatatlan hálózat teszi lehetővé, a sejtjeinkben lévő proteintől és genetikai hálózatoktól a világhálóig, az internetig, valamint a pénzügyi és kereskedelmi hálózatokig. Azt fogom bemutatni, hogy e szorosan összekapcsolt hálózatok összetett topológiája egyszerű, de általános törvények által szabályozott önszerveződő folyamatok eredménye. Amint azt ebben az előadásban ki fogom emelni, a legtöbb hálózat megjelenését ezen egyetemes törvények szabályozzák, ami olyan szerkezeti jellemzőkhöz vezet, amelyek különböző, látszólag nem kapcsolódó hálózatok meglepő mértékű hasonlóságát eredményezik. Képességünk, hogy feltárjuk az összekapcsolt világot jellemző rendet, számos következménnyel jár a hálózatok megbízhatóságára és szabályozására nézve, lehetővé téve a fertőző betegségek megállítását, a genetikai rendellenességek gyógyítását, valamint egy szervezet szerkezetének megértését és irányítását."

BARABÁSI Albert-László

Az előadás magyar nyelven fog zajlani.
A belépés ingyenes, a helyek száma viszont korlátozott. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik. 

Külön köszönet: Angel Judit, Petra Balikova, Tulisz Hajnalka / tranzit.sk, Bagoly Melinda, Bartha József, Bartha Zsuzsa, Bocsárdi László és Csomós Tünde Timea / Tamási Áron Színház, Cartographia R Kft. / Sepsiszentgyörgy, Csiki Csaba, Deák Gyula és Vajda Attila / Háromszék Táncegyüttes, Prázsmáry Júlia, Cătălin Săveanu, Toró Attila, Veres Szabolcs, Váncsa Domokos

AFCN – Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja által támogatott projekt.LECTURE:  Sunday, 04.06.2017, 17 hour, at Tamási Áron Theatre's main stage Photo: MAGMA & TORÓ A.
További képek / Mai multe imagini / More images >>netWorks, group exhibition, opening Photo: MAGMA & TORÓ A.
További képek / Mai multe imagini / More images >>EXPOZIŢIE PRELUNGIT PÂNĂ LA 25 AUGUST!

netWorks
expoziție de grup itinerantă

Expoziția intitulată netWorks de la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA este o selecție din lucrările unor artiști din România, Ungaria și Slovenia, bazate pe și vizualizând rețele. Expoziția își propune să prezinte într-un cadru de interpretare mai larg acele opere și proiecte care au la bază diferite tipuri de rețele, sisteme de relații. Fiind vorba de rețele, cei mai mulți ne vom gândi la internet și, în special, la rețelele de socializare, unele dintre lucrări chiar folosesc ca sursă internetul, dar majoritatea lucrărilor se bazează pe altfel de rețele. Din expoziție fac parte proiectul de cercetare ARTIȘTI SUB SUPRAVEGHERE: Urme ale rețelei artistice Oradea – Târgu-Mureș – Sfântu-Gheorghe în arhiva fostei Securități al Mădălinei BRAȘOVEANU, interviul lui ANGEL Judit cu fizicianul, cercetător de rețele BARABÁSI Albert-László, precum și proiectul website al lui Ray JOHNSON Grădina artei relațiilor din arhiva ARTPOOL Art Research Center, Budapesta.

 ARTIȘTI:  Matei BEJENARU (RO), Vasile CROAT / László HORVÁTH (RO/HU), Csaba CSIKI (RO/HU), IRWIN group (SI), Szabolcs  KISSPÁL (RO/HU), Rudolf  PACSIKA (HU), Lia PERJOVSCHI (RO), Bálint SZOMBATHY (HU/RS), Domokos VÁNCSA (RO/IE) & proiecte curatoriale de Judit ANGEL (RO/HU/SK), Mădălina BRAȘOVEANU (RO), și din arhiva ARTPOOL Art Research Center (HU)

 CURATORI:  Ágnes-Evelin KISPÁL, József BARTHA și Attila KISPÁL

 VERNISAJ:  dumincă, 04 Iunie, 2017, orele 19:00
 CUVÂNT DE DESCHIDERE:  
Albert-László BARABÁSI (RO/HU/USA), fizician, cercetător de rețele

Expoziția va fi deschisă până în 20 25 August, 2017 în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

 PRELEGERE:  dumincă, 04 Iunie, 2017, orele 17:00 la sala mare a Teatrului Tamási Áron
REȚELE: De la World Wide Web la rețelele artsitice de Albert-László BARABÁSI

Existența noastră biologică, abilitatea noastră de a comunica, schimbul de bunuri și valori sunt posibile datorită nenumăratelor rețele invizibile, de la rețelele de proteine și gene din celulele noastre, la world wide web, internet și până la rețelele financiare și comerciale. Voi arăta că topologia uluitor de complexă a acestor rețele este rezultatul unor procese de autoorganizare bazate pe legi simple, dar generale. Voi demonstra în această prelegere că apariția celor mai multe rețele este guvernată de aceste legi universale, rezultând caracteristici structurale care fac, ca rețele aparent diferite, fără nicio legătură, să fie mult mai asemănătoare între ele, decât ne-am aștepta. Abilitatea noastră de a dezvălui ordinea care caracterizează lumea interconectată are implicații multiple asupra robusteții și controlului rețelelor, ajutându-ne să oprim bolile infecțioase, să vindecăm tulburările genetice și să înțelegem și să controlăm structura unei organizații.

Albert-László BARABÁSI

Prelegerea va fi ținută în limba maghiară. Asigurăm traducere simultană în limba română. Intrarea liberă. Numărul locurilor este limitat, acestea vor fi ocupate în ordinea sosirii.

Mulțumiri speciale: Judit Angel, Petra Balikova, Hajnalka Tulisz / tranzit.sk, Melinda Bagoly, József  Bartha, Zsuzsa  Bartha, László Bocsárdi & Tünde Timea Csomós / Teatrul Tamási Áron, Cartographia R Srl / Sepsiszentgyörgy, Csaba Csiki, Gyula Deák & Attila Vajda / Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune”, Júlia Prázsmáry, Cătălin Săveanu, Attila Toró, Szabolcs Veres, Domokos Váncsa

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.


EXHIBITION EXTENDED UNTIL 25 AUGUST!

netWorks
group exhibition

The exhibition entitled netWorks of the MAGMA Contemporary Art Space selects from artworks of artists from Romania, Hungary and Slovenia based on and visualizing networks. The exhibition wishes to present artworks and projects based on some kind of network, connection system in a wider framework of interpretation. In connection with networks, most of us probably think of the Internet, and within, social networking sites; there is one artwork which uses the World Wide Web as a source, but most of the artworks are based on other kinds of networks.
The exhibition includes Mădălina BRAȘOVEANU’s research project entitled ARTISTS UNDER SURVEILLANCE: Traces of the Oradea – Târgu Mureş – Sfântu Gheorghe Artistic Network in the Archives of the Former Securitate, Judit ANGEL’s interview with Albert-László BARABÁSI network researcher as well as The Garden of Correspondence Art / Ray Johnson’s website project from the archives of the ARTPOOL Art Research Centre from Budapest.

 ARTISTS:  Matei BEJENARU (RO), Vasile CROAT / László HORVÁTH (RO/HU), Csaba CSIKI (RO/HU), IRWIN group (SI), Szabolcs  KISSPÁL (RO/HU), Rudolf  PACSIKA (HU), Lia PERJOVSCHI (RO), Bálint SZOMBATHY (HU/RS), Domokos VÁNCSA (RO/IE) & invited curatorial projects by Judit ANGEL (RO/HU),  Mădălina BRAȘOVEANU, Artpool Art Research Center's archive

 CURATORS:  Ágnes-Evelin KISPÁL, József BARTHA și Attila KISPÁL

 OPENING:  Sunday, 04.06.2017, 19 hour
 OPENING SPEECH by:  Albert-László BARABÁSI (RO/HU/USA), physicist, network researcher
On view: 05.06 – 20. 25.08.2017, every day, except for Mondays and holidays, between 11:00-19:00

 LECTURE:  Sunday, 04.06.2017, 17 hour, at Tamási Áron Theatre's main stage
NETWORKS: From the World Wide Web to the Artistic Networks by Albert-László BARABÁSI
 
Our biological existence, our ability to communicate, to exchange goods and values, are guaranteed by numerous invisible networks, from the protein and genetic networks in our cells to the world wide web, Internet and financial and trade networks. I will show that the amazingly complex topology of these highly interconnected networks are the result of self-organizing processes governed by simple but generic laws. As I will illustrate in this talk, the emergence of most networks are governed by these universal laws, result in architectural features that makes different, apparently unrelated networks much more similar to each other than one would expect. Our ability to unveil the order characterizing our interconnected world has multiple implications on network robustness and control, helping us to stop infection disease, cure genetic disorders, and potentially understand and control the structure of an organization.

Albert-László BARABÁSI

The lecture will be held in Hungarian.
Special thanks: Judit Angel, Petra Balikova, Hajnalka Tulisz / tranzit.sk, Melinda Bagoly, József  Bartha, Zsuzsa  Bartha, László Bocsárdi & Tünde Timea Csomós / Tamási Áron Theatre, Cartographia R Ltd. / Sepsiszentgyörgy, Csaba Csiki, Gyula Deák & Attila Vajda / Háromszék Folk-Dance Ensemble, Júlia  Prázsmáry, Cătălin Săveanu, Attila Toró, Szabolcs Veres, Domokos Váncsa

Project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. 

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes