Workshop // METALURGICA

Mar 18, 2019

versiunea română aici // for English click here
 

A kortárs művészet galaxisában

A kortárs művészet kapcsolata a tudománnyal, illetve a technikával inspiratív, reflexív és kritikai értelemben is meghatározó. A METALURGICA c. kiállítás Martin Zet, Mona Vatamanu & Florin Tudor alkotásain keresztül enged betekinteni a fémhasználat üzemi, űrtechnikai világába intermediális installációk által. 

A kiállításhoz kapcsolódó  műhelymunkára és tárlatvezetésre hívjuk a 14-18 éves diákokat 2019. március 25–29. között, a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérbe*, amelynek keretében a műértelmezés és a befogadói attitűd sajátos módozatairól beszélünk, illetve kipróbálhatják a formába öntés technikáját.

A részvételhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges!

Érdeklődő csoportok jelentkezését a  0736 063 924 -es telefonszámon, valamint a studio@magmacm.ro címen várjuk. 

Ingyenes műhelyfoglalkozásaink és tárlatvezetéseink időpontja és időtartama rugalmasan alkalmazkodik a különböző korcsoportok igényeihez. A foglalkozásokon való részvétel beleegyezést jelent az azok alatt készült fotó- és videó-dokumentáció szabad használatára a Magma tevékenységét népszerűsítő online és offline felületeken.

*Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 2. szám

Szervezők: Magma Kortárs Közeg Egyesület, Bukaresti Cseh Központ, Székely Nemzeti Múzeum 
Partnerek: Kovászna Megye Tanácsa, ARTeast Alapítvány
Támogatók: Bukaresti Cseh Központ, AFCN - Román Nemzeti Kulturális Alap, NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával 
Média partnerek: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, Háromszék, Székely Hírmondó, modernism.ro, Várad Kulturális Folyóirat, AGERPRES, Radio România Cultural, Observator Cultural, Revista Arta, Revista Zeppelin, Igloo Media

AFCN – Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja által támogatott projekt. Az AFCN nem felelős a projekt tartalmáért vagy azért, ahogy a projekt eredményei hasznosulnak. Ezek teljes mértékben a projekt által támogatott felet terhelik.


Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>

În galaxia artei contemporane
Relația artei contemporane cu știința și tehnologia este determinantă în sens inspirațional, reflexiv și critic în egală măsură. Expoziția intitulată METALURGICA oferă o perspectivă asupra utilizării industriale și aerospațiale a metalului prin lucrările semnate de Martin Zet, Mona Vatamanu & Florin Tudor, prin instalații intermediale.
Invităm elevii cu vârste cuprinse între 14-18 ani să participe la un atelier legat de expoziție și turului ghidat al expoziției între 25–29 martie 2019 la Spațiul de Artă Contemporană MAGMA* din Sfântu Gheorghe, în cadrul căruia vom vorbi despre modalitățile specifice ale interpretării lucrărilor de artă și ale atitudinii receptive, și elevii pot încerca, de asemenea, tehnica turnării metalului.
Pentru participare este necesară programare anterioară!
Pentru a participa la acest program, grupurile interesate pot apela la numărul de telefon 0736 063 924 și adresa de e-mail: studio@magmacm.ro.
Data și durata activităților de atelier și ale turului ghidat (gratuite) se pot adapta în mod flexibil la solicitările diferitelor grupe de vârstă. Participarea la activități presupune consimțământul pentru utilizarea liberă a documentației foto și video realizate pe parcursul acestora pe suprafețele online și offline care promovează activitățile Magma.

Organizatori: Asociatia Medium Contemporan MAGMA, Centrul Ceh București, Muzeul Naţional Secuiesc 
Parteneri: Consiliul Județean Covasna, Fundația ARTeast
Sponsori: Centrul Ceh București, AFCN - Administrația Fondului Cultural Național, NKA - Fondul Cultural Național al Ungariei, Fondul Bethlen Gábor, Proiect cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene 
Parteneri media: AGERPRES, Radio România Cultural, Observator Cultural, Revista Arta, Revista Zeppelin, Igloo Media, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Háromszék, Székely Hírmondó, Revista Várad

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. 


In the Galaxy of Contemporary Art 
The relationship between contemporary art and science, technology is determining in inspirational, reflexive and critical terms as well. The exhibition entitled METALURGICA provides insight into the industrial and space-technological world of metal utilization through the works of Martin Zet, Mona Vatamanu & Florin Tudor, through intermedial installations. 
We invite pupils aged 14-18 to workshop activities related to the exhibition and guided exhibition tour between 25 and 29 March 2019, to the MAGMA Contemporary Art Space* from Sfântu Gheorghe, within the framework of which we will speak about the specific modes of artwork interpretation and receptive attitude, and the pupils can also try out the technique of metal molding.      
You can participate by prior appointment!
We expect groups on phone number 0736 063 924 and e-mail address: studio@magmacm.ro.
The date and duration of our free workshop activities and guided exhibition tours are flexibly adapted to the claims of different age groups. Participation in the activities means consent to the free use of the photo and video documentation made during them on the online and offline surfaces that promote the activities of the Magma. 

Event organised by: MAGMA Contemporary Medium Association, Czech Centre Bucharest, Székely National Museum
Partners: Covasna County Council, ARTeast Foundation
Co-funded by: Czech Centre Bucharest, Municipality's Council of Sfântu Gheorghe, AFCN - The Administration of the National Cultural Fund, NKA - The National Cultural Fund of Hungary, Bethlen Gábor Fund, Creative Europe Programme of the European Union
Media partners: AGERPRES, Radio România Cultural, Observator Cultural, Revista Arta, Revista Zeppelin, Igloo Media, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Háromszék, Székely Hírmondó, Revista Várad 

Project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not to be held responsible for the content of the project, nor for the ways in which the results of the project might be used. Those are entirely the responsibility of the beneficiary of the grant.


 

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes