A MÚLT SZABADSÁGA

Oct 08, 2019

versiunea română aici // for English click here

 A MÚLT SZABADSÁGA 
Válogatás ALFÖLDI Róbert fotógyűjteményéből
„Neoavantgárd fotóművészet Magyarországon az 1960-as évektől napjainkig”

A kiállítás anyagát először A múlt szabadsága címmel 2016-ban a budapesti Mai Manó Házban mutatták be. A tárlat kurátora Kolozsváry Marianna, művészettörténész volt. 

Sepsiszentgyörgyön a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben látogatható
2019. október 13 – november 29. között, hétfő kivételével, naponta 11:00-19:00 óráig.

Megnyitó: 2019. október 12., szombat 19:00 óra
Megnyitja: SZOMBATHY Bálint író, képzőművész, műkritikus

| ATTALAI Gábor | ÁDÁM Zoltán | BADA Tibor – Bada Dada | BAKOS Miklós | BALLA András | BÁNKI Ákos | BARABÁS Márton | BARANYAY András | BERNÁT András | BERNÁTH(Y) Sándor | BIRKÁS Ákos | BORBÉLY Tamás | Günter BRUS | Marco CASSANI | CSERNIK Attila | DALLOS Ádám | DALLOS László | DOBOS Gábor | ERDÉLY Miklós | FEJÉR Ernő | feLUGOSSY László | FICZEK Ferenc | FORGÁCS Péter | GALÁNTAI György | GELLÉR B. István | GÉMES Péter | GULYÁS Gyula | HAJAS Tibor | HALAS István | HALÁSZ Károly | HARIS László | JANKOVSZKY György | JOKESZ Antal | KÁROLYI Zsigmond | El KAZOVSZKIJ | KELEMEN Károly | KELÉNYI Béla | KEREKES Gábor | KISMÁNYOKI Károly | Jürgen KLAUKE | KONCZ András | KOVÁCS István | LADIK Katalin | LISZY János | LŐRINCZY György | MARSALKÓ Péter | MÉHES László | MÉHES Lóránt | NAJMÁNYI László | Hermann NITSCH | PÁCSER Attila | PAUER Gyula | PERNECZKY Géza | PINCZEHELYI Sándor | Ladislav POSTUPA | Roman PYATKOVKA | RÉVÉSZ László László | Rudolf SCHWARZKOGLER | St. AUBY Tamás | STALTER György | Petr STEMBERA | ŠWIERKIEWICZ Róbert | SZALAI Tibor – VINCZE László | dr. SZÁSZ János | SZERENCSÉS János | SZILÁGYI Lenke | SZIRÁNYI István | SZOMBATHY Bálint | Thomas RUFF | TÍMÁR Péter | TOLVALY Ernő | TÖRÖK László | TÓT Endre | TÓTH Gábor | TÜRK Péter | UJJ Zsuzsi | VÉCSY Attila | VETŐ János | Joel-Peter WITKIN

Alföldi Róbert nagyszerű gyűjteménye a korabeli magyarországi és külhoni avantgárd legjelentősebb művészeinek reprezentatív műveit tartalmazza, egy olyan anyagot, mely nemzetközi viszonylatban is különleges.

A legkevesebb, amit a gyűjteményről mondhatunk, hogy hiánypótló. Nincs ma Magyarországon egyetlen intézmény sem, amely ekkora (több mint ötszáz mű), ennyire szisztematikusan és egyúttal a minőségre érzékenyen fölépített gyűjteménnyel rendelkezne a magyar neoavantgárd fotóművészetről, illetve a képzőművészek fotómunkáiról. A gyűjtemény további jelentősége, hogy sok lappangó felvételt, kallódó képeket, kópiákat kutatott fel és talált meg, s mentett meg a pusztulástól.

Az Alföldi Róbert által összegyűjtött fotográfiák azt is megmutatják, hogy a magyar fotóművészet milyen összhangot mutatott a kor nemzetközi irányzatainak törekvéseivel. A magyar avantgarde nagyjai mellett olyan világhírű külföldi fotóművészek alkotásai szemléltetik ezt a párhuzamot, mint pl. Thomas Ruff, Rudolf Schwarzkogler, Joel-Peter Witkin, Günter Brus, Jürgen Klauke.
Műalkotások ezek, melyek történetesen fotográfiai eszközök és eljárások révén születtek meg, művészi céllal, s közös bennük a (fotó)művészetkritikai attitűd és az új fotónyelvi eszközök kikísérletezésének igénye, mely ezekben az években nem csupán Magyarországon vált fontossá: igazi szinkronitás figyelhető meg a nagy „művészeti központokban” is meghatározó irányokkal. Több generáció alkotásain keresztül nézhetünk vissza a múltba, s láthatjuk, hogy a vasfüggönyön kívül és belül is, ugyanúgy az önmeghatározás vagy önmegismerés nagyon nehéz, rögös, néha akár ijesztő útját járta a világ.
A kiállításon bemutatott csaknem 150 mű három kulcsszó köré csoportosítva mutatja be a neoavantgárd fotóművészet reprezentatív alkotásait: testiség, identitáskeresés és rejtőzködés.

(Kolozsváry Marianna, művészettörténész, kurátor)

“Nincsenek elvárások, nincsenek világtrendek, nincs igazodás, nincs megfelelés, a szabadság van. Az alkotói szabadság végtelensége. Számomra megrendítő, hogy ennyire kézzel fogható a korszak műveiből ez a fajta alkotói és emberi hozzáállás a világhoz, amit én nagyon szeretnék elérni, de nem nagyon sikerül. Tényleg nincs más, csak az adott alkotó, és az, amit létrehoz, amit megtalál, és nem fél magában egyre mélyebbre menni, és nem fél szembenézni azzal, amit talál, vagyis nem fél szembenézni önmagával. A fotó, mint tükör tartott tükröt az akkori önmaguknak, és tart ma tükröt, a mai önmagunknak. Hogy lehet így is. Ilyen szabadon vizsgálni a világot, vizsgálni benne önmagunkat, és igenis ilyen szabadon is lehet szembenézni és vállalni önmagunkat.
Ezért van ennyire közel hozzám ez az anyag.
Mert utat mutat. Mert mutat utat!”
(Alföldi Róbert)

Az esemény része a Sepsiszentgyörgyön megrendezésre kerülő VISOR Székelyföldi Fotófesztiválnak. 

• Szervezők: MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Kovászna Megyei Művelődési Központ, Székely Nemzeti Múzeum • Partner: Kovászna Megye Tanácsa • Támogatók: NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, Bethlen Gábor Alap, az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával


Opening / Megnyitó / Vernisaj // Photo: MAGMA & VARGYASI Levente
More images / További képek / Mai multe imagini >>

Képanyag / Imagine / Image: LAKNER László: Felveszem a lépcsők formáját / Preiau forma scărilor / I take the form of the stairs; 1971, fotó / photo: GADÁNYI György 


 LIBERTATEA TRECUTULUI 
Selecție din colecția de fotografii Róbert ALFÖLDI
„Artă fotografică neoavangardistă în Ungaria din anii 1960 până în prezent”

Materialul expoziției a fost prezentat pentru prima dată în anul 2016 la Casa Mai Manó din Budapesta cu titlul „Libertatea trecutului”, curatorul acesteia fiind Marianna KOLOZSVÁRY, istoric de artă. 

La Sfântu Gheorghe, expoziția poate fi vizitată la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA în perioada 13 octombrie – 29 noiembrie 2019, zilnic, în afară de luni, între orele 11:00-19:00.

Vernisaj: 12 octombrie 2019, sâmbătă, ora 19.
Cuvânt de deschidere: Bálint SZOMBATHY scriitor, artist plastic, critic de artă 

| ATTALAI Gábor | ÁDÁM Zoltán | BADA Tibor – Bada Dada | BAKOS Miklós | BALLA András | BÁNKI Ákos | BARABÁS Márton | BARANYAY András | BERNÁT András | BERNÁTH(Y) Sándor | BIRKÁS Ákos | BORBÉLY Tamás | Günter BRUS | Marco CASSANI | CSERNIK Attila | DALLOS Ádám | DALLOS László | DOBOS Gábor | ERDÉLY Miklós | FEJÉR Ernő | feLUGOSSY László | FICZEK Ferenc | FORGÁCS Péter | GALÁNTAI György | GELLÉR B. István | GÉMES Péter | GULYÁS Gyula | HAJAS Tibor | HALAS István | HALÁSZ Károly | HARIS László | JANKOVSZKY György | JOKESZ Antal | KÁROLYI Zsigmond | El KAZOVSZKIJ | KELEMEN Károly | KELÉNYI Béla | KEREKES Gábor | KISMÁNYOKI Károly | Jürgen KLAUKE | KONCZ András | KOVÁCS István | LADIK Katalin | LISZY János | LŐRINCZY György | MARSALKÓ Péter | MÉHES László | MÉHES Lóránt | NAJMÁNYI László | Hermann NITSCH | PÁCSER Attila | PAUER Gyula | PERNECZKY Géza | PINCZEHELYI Sándor | Ladislav POSTUPA | Roman PYATKOVKA | RÉVÉSZ László László | Rudolf SCHWARZKOGLE | St. AUBY Tamás | STALTER György | Petr STEMBERA | ŠWIERKIEWICZ Róbert | SZALAI Tibor – VINCZE László | dr. SZÁSZ János | SZERENCSÉS János | SZILÁGYI Lenke | SZIRÁNYI István | SZOMBATHY Bálint | Thomas RUFF | TÍMÁR Péter | TOLVALY Ernő | TÖRÖK László | TÓT Endre | TÓTH Gábor | TÜRK Péter | UJJ Zsuzsi | VÉCSY Attila | VETŐ János | Joel-Peter WITKIN

Excepționala colecție a lui Róbert Alföldi conține opere reprezentative ale celor mai importanți artiști avangardiști ai epocii din Ungaria și din străinătate, un material deosebit, și la scară internațională.

O descriere minimală a colecției ar putea începe cu faptul că umple un gol. Nu există în prezent nicio instituție în Ungaria care ar deține o colecție atât de vastă (peste 500 de opere), atât de sistematică și, totodată, realizată cu simțul valorii din fotografia maghiară neoavangardistă și, respectiv, din lucrările fotografice ale artiștilor plastici. O altă caracteristică importantă a colecției este că a căutat și a găsit multe  fotografii latente, neștiute, salvându-le de la pieire.

Fotografiile adunate de Róbert Alföldi sunt și o dovadă a concordanței permanente a artei fotografice maghiare cu tendințele epocii la nivel internațional. Aceste paralelisme sunt ilustrate de alăturarea la operele marilor avangardiști maghiari a creațiilor unor artiști fotografi renumiți din străinătate, precum Thomas Ruff, Rudolf Schwarzkogler, Joel-Peter Witkin, Günter Brus, Jürgen Klauke. 
Avem de a face cu opere de artă, realizate întâmplător prin mijloace și proceduri fotografice, cu un scop artistic, au în comun atitudinea critică față de artă/fotografie și dorința de a experimenta noi elemente de limbaj fotografic, ceea ce a devenit tot mai important în acești ani, nu numai în Ungaria: se poate observa o adevărată sincronicitate cu direcțiile determinante din „marile centre artistice”. Putem privi în trecut prin creațiile mai multor generații și să ne dăm seama că, de-o parte și de alta a cortinei de fier, întreaga lume pășea pe aceeași cale anevoioasă, uneori chiar înfricoșătoare, a definirii sau a cunoașterii de sine.
Cele aproape 150 de lucrări din cadrul expoziției prezintă operele reprezentative ale fotografiei neoavangardiste grupate în jurul a trei cuvinte-cheie: corporalitate, căutarea identității și ascundere.

(Marianna Kolozsváry, istoric de artă, curator)

„Nu există așteptări, nu există trenduri mondiale, nu există aliniere, conformare, există doar libertatea. Infinitul libertății de creație. Mă șochează cât de tangibilă este în operele epocii această atitudine artistică și umană, pe care eu aș dori foarte mult să o ating, dar nu prea reușesc. Chiar nu există altceva, decât artistul și ceea ce creează, ceea ce găsește, și nu îi este teamă să coboare tot mai adânc în el însuși, și nu îi e teamă să se confrunte cu ceea ce găsește, adică să se confrunte cu el însuși. Fotografia, ca oglindă, ne-a pus în fața sinelui de atunci o oglindă și ne pune în față și astăzi o oglindă, sinelui de acum. Se poate. Să explorăm atât de liber lumea, pe noi înșine în ea, și da, putem să ne confruntăm cu noi înșine și să ne asumăm atât de liberi.
De aceea, această colecție este atât de aproape de mine.
Pentru că arată calea. Pentru că arată calea!”
(Róbert Alföldi)

Evenimentul se desfășoară în cadrul Festivalului de Artă Fotografică din Ținutul Secuiesc VISOR, organizat la Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

• Organizatori: Asociația Medium Contemporan MAGMA, Centrul de Cultură al Județului Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc • Partener: Consiliul Județean Covasna • Sponsori: NKA - Fondul Cultural Național al Ungariei, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Fondul Bethlen Gábor, Proiect cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene 


 THE FREEDOM OF THE PAST 
A selection from Róbert ALFÖLDI’s photographic collection
neo-Avant-garde photographic art in Hungary from the 1960s to the present day

The exhibition material entitled The Freedom of the Past was first displayed in the Mai Manó House in Budapest in 2016.  The curator of the exhibition was Marianna Kolozsváry, art historian.

Opening: Saturday, 12th of Octorber 2019, 19:00h
Opening speech: SZOMBATHY Bálint writer, artist, art critic

ON VIEW: between 13 October and 29 November 2019, except Monday, daily from 11 am to 7 pm
VENUE: MAGMA Contemporary Art Space
(P-ta Libertatii No. 2, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, Romania)

| ATTALAI Gábor | ÁDÁM Zoltán | BADA Tibor – Bada Dada | BAKOS Miklós | BALLA András | BÁNKI Ákos | BARABÁS Márton | BARANYAY András | BERNÁT András | BERNÁTH(Y) Sándor | BIRKÁS Ákos | BORBÉLY Tamás | Günter BRUS | Marco CASSANI | CSERNIK Attila | DALLOS Ádám | DALLOS László | DOBOS Gábor | ERDÉLY Miklós | FEJÉR Ernő | feLUGOSSY László | FICZEK Ferenc | FORGÁCS Péter | GALÁNTAI György | GELLÉR B. István | GÉMES Péter | GULYÁS Gyula | HAJAS Tibor | HALAS István | HALÁSZ Károly | HARIS László | JANKOVSZKY György | JOKESZ Antal | KÁROLYI Zsigmond | El KAZOVSZKIJ | KELEMEN Károly | KELÉNYI Béla | KEREKES Gábor | KISMÁNYOKI Károly | Jürgen KLAUKE | KONCZ András | KOVÁCS István | LADIK Katalin | LISZY János | LŐRINCZY György | MARSALKÓ Péter | MÉHES László | MÉHES Lóránt | NAJMÁNYI László | Hermann NITSCH | PÁCSER Attila | PAUER Gyula | PERNECZKY Géza | PINCZEHELYI Sándor | Ladislav POSTUPA | Roman PYATKOVKA | RÉVÉSZ László László | Rudolf SCHWARZKOGLE | St. AUBY Tamás | STALTER György | Petr STEMBERA | ŠWIERKIEWICZ Róbert | SZALAI Tibor – VINCZE László | dr. SZÁSZ János | SZERENCSÉS János | SZILÁGYI Lenke | SZIRÁNYI István | SZOMBATHY Bálint | Thomas RUFF | TÍMÁR Péter | TOLVALY Ernő | TÖRÖK László | TÓT Endre | TÓTH Gábor | TÜRK Péter | UJJ Zsuzsi | VÉCSY Attila | VETŐ János | Joel-Peter WITKIN

The exquisite collection of Róbert Alföldi includes representative works by the most important artists of contemporary avantgarde, making it into a material of internationally significance. 

This collection, to say the very least, fills a previously unoccupied niche. In Hungary today, there is not one institution which would have a collection of Hungarian neo avantgarde photography and photographic work by fine artists in such a volume (over 500 works) and structured so systematically, yet with such sensitivity to quality. The collection also stands out for seeking out, finding, and, therefore, saving a lot of hidden shots and scattered images from ruin.

The photographs collected by Róbert Alföldi demonstrate how Hungarian photographic art was in harmony with the aspirations of the international trends of the era. Besides displaying prominent artists of Hungarian avantgarde, these international parallels are illustrated by photographs of world-renowned foreign artists like Thomas Ruff, Rudolf Schwarzkogler, Joel-Peter Witkin, Günter Brus, or Jürgen Klauke. 

These are works of art which happened to be born through photographic means and procedures with artistic aim; they share an attitude of (photo)art criticism and the need for experimenting with new photo-linguistic tools. Not only did this demand become important in Hungary in those years: there is a real synchrony seen with the decisive tendencies at great “art centers” as well. We can take a look back at the past through the works of several generations, and we can see that, the world, both inside and outside of the Iron Curtain, took the rather difficult, bumpy and sometimes even frightening road of self-determination or self-knowledge.
Featuring nearly 180 works, the exhibition presents representative pieces of neo avantgarde photography organized around three key concepts: body, the search for identity, and hiding. 

(Marianna Kolozsváry)

“There are no expectations, no world trends, no rules, no conformity here; there is freedom. Boundless creative freedom. …For me it is profoundly moving how palpable this attitude to the world is made by the works of this era, both on an artistic and personal level; something I would love to achieve but still not really managing. Here there is nothing else but the artist and what he or she creates, finds, not fearing to delve ever deeper in him- or herself, and not afraid to encounter what he or she would find there, i.e. dares look him or herself in the face. … Photographs served as a mirror to ourselves then, and serve as a mirror to ourselves now. Showing us the freedom with which to examine the world and ourselves in it, showing that it’s possible to look ourselves in the eye with such freedom and be ourselves.
This is why this collection is so close to me. It shows the way.
It shows the way it shows.”
(Róbert Alföldi)

The event is part of the VISOR Photo Festival of Szeklerland program series.

 Organizers: MAGMA Contemporary Medium Association, Covasna County Cultural Center, Székely National Museum • Partner: Covasna County Council • Sponsors: NKA - The National Cultural Fund of Hungary, Municipality's Council of Sfântu Gheorghe, Bethlen Gábor Fund, Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union


 

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes