A „világ összegyűjtésének” médiumai

Nov 17, 2019

versiunea română aici

Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság
Pro Philosophia Alapítvány

EMFT Tanulmányi Napok:
 A „világ összegyűjtésének” médiumai 
Terek, kapcsolathálók, lokalitás 
interdiszciplináris konferencia


MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér, Sepsiszentgyörgy
 2019. november 23., szombat, 10 órától 
  
 I.                   
►10.00-10.15 A konferencia megnyitása
10.15-10.45 Ullmann Tamás, filozófus (ELTE BTK, Budapest): A tér és a világ
10.45-11.15 Bagi Zsolt, filozófus (PTE BTK, Pécs): Helyek, határok nélkül. Lokalitás és univerzalitás
11.15-11.45 Kovács Kázmér, építész (S. EMTE, Marosvásárhely – „Ion Mincu” É.U. E., Bukarest):  Mindenféle küszöb
►11.45-12.00 Szünet
12.00-12.30 Ványolós Endre, építész (K.M. E., É.K. és Planwerk, Kolozsvár –S. EMTE, Marosvásárhely): Főtér a kerítés mögött – kortárs erdélyi (köztér)kísérletek
12.30-13.00 Szijártó Zsolt, kommunikációkutató (PTE BTK, Pécs): Diaszpóra-aktivizmus: fizikai és mediális térrendszerek kapcsolata
►13.00-13.30 Kérdések, beszélgetés
►13.30-14.45 Ebédszünet

 II.                   
14.45-15.05 Gregus Zoltán, filozófus (BBTE, MFI, Kolozsvár): A művészet mint a társadalmi rés gyakorlata? Egy relációesztétika lehetőségei és határai
15.05-15.25 Incze Éva, filozófus (MKL, Sepsiszentgyörgy): Az atmoszféra: begyűjtés és kiválogatás?
15.25-15.45 Soós Amália, filozófus (BBTE, MFI, Kolozsvár): Az irodalom, mint terápia
15.45-16.05 Antik Sándor, vizuális művész (PKE, Nagyvárad): A számítógépes adatbázis művészeti víziói
16.05-16.25 Kispál Ágnes Evelin, Váncsa Domokos, Kispál Attila, vizuális művészek (MAGMA, Sepsiszentgyörgy) MAGMA: a felszínre töréstől a szilárdulásig (PlayMobile; Online archívumok; A koncepciótól a takarításig)
16.25-16.45 Ungvári Zrínyi Ildikó, teatrológus (MME, Marosvásárhely): A performatív „háttér” és a kortárs színház médiumai
16.45-17.05 Zajzon Noémi, designer és kutató (IDI, LU, London): A (tervezett) narratív környezet politikája
►17.05-17.35 Kérdések, beszélgetés 
►17.35 - 17.50 Szünet

 III.                  
17.50-18.10 Prahovean Vasile, filozófus (MVL és a BBTE KK, Sepsiszentgyörgy): Értelem és tér 
18.10-18.30 Ilyés Szilárd, filozófus (EME, Kolozsvár): Lokalitás és autoritás
18.30-18.50 Gagyi József, antropológus (Sapientia EMTE, Marosvásárhely): Aki pénzt és világot gyűjtött
18.50-19.10 Ivácson András Áron, szociológus-filozófus (BBTE, MFI, Kolozsvár): Magas, mint a hegy; széles, mint a tenger: a Kulturális Forradalom kultúrájáról
►19.10-19.30 Kérdések, beszélgetés

 IV.                 
17.50-18.10 Csergő Antal, filozófus (BPMK, Sepsiszentgyörgy): A világ és a nyelv Patocka  filozófiájában
18.10-18.30 Tódor Imre, filozófus-pedagógus (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Tér és oktatás. Szociál- és oktatásökológiai vizsgálatok lokális interpretációja
18.30-18.50 Kovács Attila, filozófus (BTE, Brassó): A technika és a termelés dominanciája
18.50-19.10 Ungvári Zrínyi Imre, filozófus (BBTE MFI, Kolozsvár): Világviszonylatok – tárgyiasításon innen és túl. Összegyűjtés és együttlét
►19.10-19.30 Kérdések, beszélgetés

Photo: MAGMA
More images / További képek / Mai multe imagini >>

  A „világ összegyűjtése” nem csupán egy heideggeri szókapcsolat, hanem olyan sokértelmű szintagma is, ami próbára teszi gondolkodásunkat. Cselekvést, alkotást és létrehozott eredményt egyaránt jelöl, akárcsak a gondolkodásban, a térkialakításban, műalkotásokban és létrehozott dolgokban megmutatott jelentésösszefüggések. A világ összegyűjtésének médiumai lehetnek mindazok az értelemmel felruházott szellemi és érzéki közegek, amelyek az emberek közös világértelmezése számára sajátos környezetet, találkozási szférákat és közvetítési lehetőségeket kínálnak: a nyelvtől a közterekig, a kommunikációs és művészeti kifejezésformákig. A jelentések összegyűjtése és közösségi életterek jelentésteli létrehozása számára alkalmas világ mindenekelőtt a kommunikatív életvilág, mind a maga lokális közvetlenségében, mind a globálisan nyitott médiumok egyetemesen közvetíthető jelentésalakzataival. Az a hangulati és spirituális elemekkel átszőtt hely, illetve az a mediálisan közvetített közösségi szféra, ahol az emberek gondolatai, vágyai és tervei  találkozhatnak és interakcióba léphetnek egymással, hozzájárul a közösség és különféle mikroközösségek kialakulásához és megerősödéséhez A világ összegyűjtésének médiumaiban, multiszenzoriálisan megragadható jelentésszerveződések által olyan új színterek alakíthatók ki, amelyek megnövelik az emberek, mindenekelőtt  a fiatal generáció önkifejezésének és világértelmezésének távlatait, és ezek révén a lokális együttélés nemcsak szolgáltatásokban és (multi)kulturális jelentésképletekben válhat gazdagabbá, hanem globális kapcsolatteremtési lehetőségeiben is. A „világ összegyűjtésének” médiumai. Terek, kapcsolathálók, lokalitás címmel meghirdetett interdiszciplináris konferencia a filozófia, a reál-, a humán- és társadalomtudományok, a művészetek, a kommunikáció- és médiumelmélet, valamint az urbanisztika szakértőinek együttgondolkodását szorgalmazza. 
  A „világ összegyűjtésének” médiumai. Terek, kapcsolathálók, lokalitás című interdiszciplináris konferencia az EMFT Tanulmányi Napok sorozatának sepsiszentgyörgyi regionális rendezvénye. A konferencia célja a különböző hazai és külföldi tudományos műhelyekben tevékenykedő szakemberek szakmai tanácskozása, amelynek célja bekapcsolni a filozófia művelését a helyi kulturális élet fejlesztésébe és az urbanisztika előtt álló feladatok megoldásába.

Ungvári Zrínyi Imre

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében

Partnerek: MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum, Erdélyi Múzeum Egyesület
Támogatók: Communitas Alapítvány, AFCN – Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja, Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával
Az AFCN nem felelős a projekt tartalmáért vagy azért, ahogy a projekt eredményei hasznosulnak. Ezek teljes mértékben a projekt által támogatott felet terhelik.


Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania (SFMT)
Fundația Pro Philosophia

Zilele de Studiu SFMT 2019 
Conferința interdisciplinară
Medii ale „strângerii laolaltă” a lumii.
Localitate, spații, rețele


Sfântu Gheorghe, Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA, 
 23. noiembrie, începând de la orele 10:00 

   „Strângerea laolaltă” nu este doar o expresie heideggeriană, ci și o sintagmă polisemantică care ne provoacă la reflecție. Ea semnifică deopotrivă acțiune, creație și rezultatul acestora, la fel ca și conexiunile de înțelesuri puse în valoare de gândire, de creațiile spațiale, operele de artă și obiectele create. Pot fi medii ale „strângerii laolaltă” a lumii toate acele configurații spirituale și sensibile dotate cu sens, care ne propun posibilităţi specifice (sfere de întâlnire și posibilități de mediere) interpretărilor comune ale lumii, începând de la limbaj, spații publice, până la diferitele forme de comunicare și expresie artistică. Lumea deschisă „strângerii laolaltă” a sensurilor și formării semnificative a spațiilor vieții comunitare este înainte de toate lumea comunicativă a vieții, atât în formele ei locale nemediate, cât și în configurațiile mediate pe plan universal prin intermediul mediilor deschiderii globale. Locul întrepătruns de rezonanţele diferitelor tonalităţi afective şi de diferitele elemente stilistice specifice, precum și sferele comunitare întreținute mediatic, unde gândurile, aspirațiile și proiectele oamenilor se pot întâlni și interacționa, contribuie la formarea și consolidarea comunității și a microcomunităților. În mediile „strângerii laolaltă” a lumii prin intermediul configurării sensurilor într-o manieră multisenzorială se pot forma scene noi ale întâlnirii, care sporesc posibilitățile de autoexprimare ale oamenilor, mai cu seamă ale tinerilor. Ca urmare - prin aceste medii - coabitarea locală a diferitelor persoane are de câștigat nu numai prin multiplicarea serviciilor și a diferitelor expresii ale experienței (multi)culturale, dar și în ceea ce privește posibilitățile stabilirii și menținerii relațiilor globale. Conferința interdisciplinară Mediile „strângerii laolaltă” a lumii. Localitate, spații, rețele dorește să promoveze reflecția comună a filozofilor și specialiștilor din domeniile științelor exacte, umane și sociale, ale artelor, comunicării, mediilor și urbanisticii.
   Conferința interdisciplinară Mediile „strângerii laolaltă” a lumii. Localitate, spații, rețele este manifestarea regională a „Zilelor de studii” ale Societății Maghiare de Filozofie din Transilvania. Scopul conferinței este colaborarea specialiștilor din diverse ateliere științifice din țară și de peste hotare, precum şi contribuţia activă a filosofiei la dezvoltarea vieții culturale locale și la rezolvarea problemelor urbanistice.

Imre Ungvári Zrínyi

Evenimentul se înscrie în șirul evenimentelor transilvănene dedicate comemorării perfomanțelor stiințifice

Parteneri: Asociația Medium Contemporan MAGMA, Muzeul Naţional Secuiesc, Societatea Muzeului Ardelean
Sponsori: Fundația Communitas, AFCN – Administraţia Fondului Cultural Naţional, Proiect cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene 
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării


 

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes