Transylvania Retouched

Sep 14, 2020

versiunea română aici // for English click here //  Deutsche Version


RETUSÁLT ERDÉLY
Tájképek és képzettársítások

csoportos kiállítás

Résztvevő művészek: Garda Aladár, Anca Benera & Arnold Estefan, Fekete Zsolt, Elekes Károly, Kovács Lehel, Mircea Nicolae, Radu Băieș, Kisspál Szabolcs
Kurátorok: Daniela Duca & Major-Kremer Virág

MEGNYITÓ: 2020. szeptember 17., csütörtök 19 óra
HELYSZÍN: MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér (Szabadság tér 2., Sepsiszentgyörgy, Románia)
A kiállítás 2020. október 25-ig látogatható, hétfő és ünnepnapok kivételével, naponta 11-19 óra között.

A járványhelyzetre való tekintettel a megnyitót a MAGMA Kiállítótér bejárata előtt tartjuk.
A kiállítóterekben csak korlátozott létszámban lehet tartózkodni, az egészségügyi előírások betartásával: testhőmérsékletét a bejáratnál ellenőrizzük, amennyiben az 37,3 °C felett van, a kiállítást nem látogathatja; használja a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt; védőmaszk használata kötelező a kiállítás látogatásának teljes ideje alatt; kerülje a tárgyak érintését a kiállítótérben, tartson biztonságos távolságot és élvezze látogatását! A kisebb csoportok beléptetésből fakadó esetleges várakozásért türelmüket kérjük.​


Az erdélyi táj egyezményesen a festői természeti szépség szinonimája. Bármely utazási brossúrát lapozzuk is fel, ez az ábrázolás köszön vissza: egy szinte mítikus táj tárul szemeink elé gyönyörű hegyekkel és folyókkal, melyek időtlen pásztori tevékenységek nyomát őrzik. Következetesen és vég nélkül ismétlődik ez képi megjelenítéssel, mely a festői táj romantikus képének 19. századi fantáziáit idézi. 
A kiállítás erre a magától érthetődőnek tűnő képre néz rá alaposabban, és e képi reprezentáció konstruált voltát vizsgálja. A tájkép mint semleges, objektív és ártatlan ábrázolás helyébe egy kritikai attitüd lép, mely a figyelmet a szubjektív szemlélőre tereli, aki a képet készíti. A tájképartikulációk mögött megbúvó erődinamikák feltérképezésével a természetesnek vett igazságot kérdőjelezi meg, és az elvileg semleges, nosztalgikus kontempláció helyébe az elemző nosztalgia (Svetlana Boym) lép. Visszafejthető -e az a folyamat, melynek során a tájkép eltörölte saját olvashatóságát? Milyen eszmények, traumák és vágyak sűrűsödnek a táj reprezentációjában? 
Transylvania Retouched nem határol el művészeti irányzatokat mint tájképfestészet, land art, vagy kortárs művészeti gyakorlatok, a tájképpel foglalkozó művészet különféle médiumait és módjait gyűjti össze: festészet, fotográfia, természetművészeti akciók dokumentációja, elsajátítás, performansz, doku-fikció és művészek kvázi-kurátori megközelítései kerülnek egymás mellé. A kiállítás inkább a hasonlóságukat hangsúlyozza mint reprezentációs médiumok, illetve mint tanuk az ember természetről alkotott képének, a természethez való közelítésének jellegére. Mi marad a természeti tájból a kultúrán és az emberi nyomhagyáson túl? 
A kiállítás erdélyi származású román és magyar művészek részvételével arra is választ keres, hogy mit is jelent erdélyi művésznek lenni, illetve hogy hogyan járulhatnak hozzá egy kulturális örökség és hagyomány újragondolásához? Lehet -e hagyományról úgy gondolkozni, hogy az nem a nemzetállam megőrzését és megerősítését célozza, hanem történelmi sebek és traumák gyógyulását egy potenciálisan transznemzeti és transzkulturális jövőben? 

A Román Kulturális Intézet projektje.
Szervezők: Román Kulturális Intézet, MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum Partner: Kovászna Megye Tanácsa Támogatók: Collegium Hungaricum Berlin, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, Communitas Alapítvány, NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap

Photo: MAGMA
More images / További képek / Mai multe imagini >>

Transylvania Retouched
A Matter of Landscape and Representation

expoziție de grup

Artiști: Aladár Garda, Anca Benera & Arnold Estefan, Zsolt Fekete, Károly Elekes, Lehel Kovács, Mircea Nicolae, Radu Băieș, Szabolcs Kisspál
Curatori: Daniela Duca & Virág Major-Kremer

VERNISAJ:  joi, 17 septembrie, 2020, orele 19:00
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA (P-ța Libertății Nr. 2, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România)
Expoziția poate fi vizitată până în 25 octombrie 2020, în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

Datorită situației cauzată de coronavirus, vernisajul expoziției va fi ținut în fața intrării principale.
Vă invităm să vizitați expoziția în grupuri mici, având în vedere următoarele: este necesar să vă verificăm temperatura corpului la intrarea în galerie - accesul permis numai sub 37,3 °C; vă rugăm să vă dezinfectați mâinile cu soluție dezinfectantă disponibilă la intrare; purtarea măștii este obligatorie pe tot parcursul prezenței dumneavoastră în spațiile galeriei; evitați contactul cu obiectele din galerie, păstrați distanța de siguranță, și bucurați-vă de vizită!
Vă cerem înțelegerea în privința oricărei perturbări cauzate în admiterea în grupuri mai mici.

Reprezentarea peisajului transilvănean ca un teritoriu pastoral, mitic, cu râuri şi munţi impresionanţi este reprodusă la nesfârşit în broșurile turistice și evocările celor care l-au locuit sau vizitat, conservând astfel fanteziile legate de peisajele pitoreşti şi romantice din secolul al 19-lea. Expoziţia aruncă o privire critică și asupra construcţiei acestui tip de reprezentare și substituie actul contemplării nostalgice, presupus “neutru”, cu metodologia unei nostalgii reflexive (Svetlana Boym), critice, fragmentare, uneori ironice, care încearcă să reconstituie procesul prin care peisajul şi-a pierdut propria lizibilitate, naturalizând o anumită construcţie socială ori culturală. Este înfăţişarea acestei frumuseţi naturale, presupusă “pură”, o strategie de scăpare din mijlocul tensiunilor istorice şi de depolitizare a peisajului? Ce idealuri, traume, dorinţe înglobează această reprezentare idilică? 

Expoziția include poziții artistice contemporane a șase artiști preponderent originari din Transilvania, atât români, cât și maghiari, care abordează în feluri diferite tema reprezentării peisajului transilvănean și implicațiile sociale și culturale ale acestor reprezentări. Ea pune în evidență, de asemenea, materiale inedite (foto, video și text) din arhivele personale ale fondatorilor mișcării artistice land-art MAMŰ.

În arta de după 1945, peisajului i s-a acordat tot mai puţină atenţie, fiind socotit un gen al picturii lipsit de potenţialul critic al artei contemporane. În schimb, intervenţiile de tip land- art sau earth-art în mediul natural real au condus la apariţia unor noi forme artistice considerate mult mai “directe”, anti-mimetice și opuse reprezentării, deoarece utilizează elementele materiale ale peisajului ca resurse primare de creaţie. Land art şi arta peisajului sunt privite de regulă ca fiind practici opuse. Prezenta expoziție relativizează această delimitare strictă. O înțelegere a peisajului ca practică culturală, în accepția lui (W.J.T Mitchell) face ca clasificarea pe genuri specifică istoriei artei să își piardă din importanţă, lăsând loc înţelegerii conceptului de peisaj ca discurs şi mijloc de comunicare a practicilor culturale implicate în formarea unei reţele complexe cuprinzând identităţi police, sociale şi culturale. 
Curatoare: Daniela Duca & Virág Major
 
Un proiect co-finanțat de Institutul Cultural Român. 
Organizatori: Institutul Cultural Român, Asociația Medium Contemporan MAGMA, Muzeul Naţional Secuiesc Partener: Consiliul Județean Covasna Sponsori: Collegium Hungaricum Berlin, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Fundația Communitas, NKA - Fondul Cultural Național al Ungariei


Transylvania Retouched
A Matter of Landscape and Representation

group exhibition

Artists: Aladár Garda, Anca Benera & Arnold Estefan, Zsolt Fekete, Károly Elekes, Lehel Kovács, Mircea Nicolae, Radu Băieș, Szabolcs Kisspál
Curated by Daniela Duca & Virág Major-Kremer

OPENING: Thursday, 17 September, 2020, 7 PM
VENUE: MAGMA Contemporary Art Space (Freedom Square No. 2, Sfântu Gheorghe, Covasna County, Romania)
ON VIEW: till 25 October, 2020, every day except for Mondays and holidays, between 11 AM-7 PM

Because of the coronavirus situation, we are holding the exhibition opening in front of the main entrance.
We kindly welcome you to visit the exhibition in small groups with the following requests: please let us check your body temperature at the entrance – permitted only below 37,3 °C; please disinfect your hands with liquid made available next to the entrance; wear a face mask at all times while staying in the exhibition spaces; avoid touching objects inside these spaces, please keep a safe distance, and enjoy your visit!
We ask for your understanding that any disruption in admission to smaller groups may occur.


The Transylvanian landscape is unanimously depicted as a space synonymous with scenic natural beauty. A glance at any travel brochure confirms this representation as a nearly mythical landscape with beautiful mountains and rivers, punctuated by glimpses of immemorial sheep herding and other pastoral activities. This representation is consistently and endlessly reproduced, preserving 19th century fantasies of picturesque and romantic landscape.
The exhibition looks critically at the constructed nature of this representation. It demystifies the landscape as neutral, objective, innocent, and averts the attention to the subjective human eye and mind that creates the landscape. By exploring the dynamics of power behind landscape articulations of Transylvania, denaturalizing what is taken for granted, the act of allegedly “neutral” nostalgic contemplation is replaced by a methodology of an inquisitive, reflective nostalgia (Svetlana Boym). Can one retrace the process by which a landscape effaced its own readability? What ideals, traumas, desires does the landscape and its representation encapsulate? For whom and in which way? 
Going beyond artistic genres such as landscape painting traditions and land art or contemporary practices, Transylvania Retouched takes the freedom to confront various modes and media of artistic engagement with the landscape: painting, photography, photo documentation, land art action, appropriation art, performance, docu-fictional and quasi-curatorial approaches by artists. The exhibition aims to foreground their commonality as media of representation, their shared frames of reference in human understanding and approach to nature, while asking what is left of nature in such engagements beyond culture and human signification?
By bringing together artists of Romanian and Hungarian origin, the exhibition also engages with the notion of what it could possibly mean to be a Transylvanian artist and how can cultural heritage and traditions possibly be restaged? How can one restate traditions, so that they do not preserve and promote the idea of nation, but they envision instead a way of healing traumas in a potentially transnational and transcultural future?

A project produced and co-financed by the Romanian Cultural Institute
Organizers: Romanian Cultural Institute, MAGMA Contemporary Medium Association, Székely National Museum Partner: Covasna County Council Sponsors: Collegium Hungaricum Berlin, Municipality's Council of Sfântu Gheorghe, Communitas Foundation,  NKA - The National Cultural Fund of Hungary


Transylvania Retouched
A Matter of Landscape and Representation

Gruppenausstellung

Werke von: Aladár Garda, Anca Benera & Arnold Estefan, Zsolt Fekete, Károly Elekes, Lehel Kovács, Mircea Nicolae, Radu Băieș, Szabolcs Kisspál
Kuratiert von Daniela Duca & Virág Major-Kremer

ERÖFFNUNG: Donnerstag, der 17. September 2020, 19 Uhr

MAGMA Raum für Zeitgenössische Kunst (Freiheitsplatz Nr. 2, Sfântu Gheorghe, Covasna Komitat, Rumänien)
Öffnungszeiten: 18. September – 25. Oktober 2020., außer montags und an Feiertagen zwischen 11 und 19 Stunden. Der Eintritt ist frei.

Die transsylvanische Landschaft wird einhellig als eine einzigartige, malerische Naturschönheit beschrieben. Ein Blick in jeden Reiseführer bestätigt diese Repräsentation als beinahe mythischen Naturraum mit schönen Gebirgen und Flüssen, Schafherden und anderen Zeichen ländlicher Aktivität. Diese Darstellung wird endlos reproduziert und bewahrt so Phantasien des 19. Jahrhunderts über die romantisch-pittoresken Landschaften der Region.
Die Ausstellung „Transylvania Retouched“ nimmt sich vor, diese Konstruktion einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. Dabei wird der Mythos von der unberührten, neutralen, angeblich objektiv wahrgenommenen Landschaft aufgelöst und stattdessen wird die Aufmerksamkeit auf den subjektiven Blick und Geist des Menschen gelenkt, der diese Landschaft überhaupt schafft. Durch die Erforschung des Kräftespiels, das die Gestaltung der transsylvanischen Landschaft bestimmt, durch die Hinterfragung des Selbstverständlichen, ersetzt die methodische Herangehensweise einer reflexiven Nostalgie (Svetlana Boym) in diesem Zusammenhang die vermeintlich „neutrale“ nostalgische Betrachtung. Ist es möglich, den Prozess, durch den eine Landschaft ihre eigene Lesbarkeit ausgelöscht hat, wieder rückgängig zu machen? Welche Ideale, Traumata und Sehnsüchte enthält diese Landschaft beziehungsweise ihre Repräsentation? An wen richten sie sich und wie werden sie vermittelt?

Transylvania Retouched wagt es, über die künstlerischen Grenzen der Landschaftsmalerei, der Land-Art oder zeitgenössischer Praktiken hinauszugehen und vielfältige Formen der künstlerischen Auseinandersetzung mit Naturräumen gegenüberzustellen: Malerei, Fotografie, fotografische Dokumentation von Land-Art Kunstaktionen, Appropriation Art, Performances, doku-fiktionale und quasi-kuratorische Ansätze der KünstlerInnen. Durch diese Konfrontation rückt die Ausstellung deren Gemeinsamkeiten als Medien der Repräsentation in den Vordergrund, sowie den geteilten Referenzrahmen, was deren Verständnis des Menschen und deren Herangehensweise an die Natur anbelangt. Gleichzeitig wird die Frage aufgeworfen: Was bleibt denn von der Natur infolge solcher Beschäftigungen jenseits der Kultur und menschlicher Sinngebung übrig?
Indem sie rumänische und ungarische KünstlerInnen zusammenbringt, adressiert die Ausstellung zugleich die Frage nach der Identität des transsylvanischen Kunstschaffenden, aber auch nach der Möglichkeit der Wiederbelebung des kulturellen Erbes und der lokalen Traditionen. Wie können diese Traditionen neu interpretiert werden, sodass sie das Konzept der Nation weder bewahren noch hervorheben, und stattdessen eine Methode voranbringen, wodurch Traumata in einem transnationalen und transkulturellen Kontext heilen können?

Mit der freundlichen Unterstützung des Rumänischen Kulturinstituts.
Organisator: Rumänisches Kulturinstitut Berlin, MAGMA Zeitgenössische Medienvereinigung, Szekler Nationalmuseum Partner: Grafschaftsrat von Covasna Unterstützung: Collegium Hungaricum Berlin, Gemeinderat von Sfântu Gheorghe, Communitas Stiftung,  NKA - Der Nationale Kulturfonds von Ungarn

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes