Future Perfect #1

Nov 13, 2020

magyar verzió itt // for English click here​
 

Viitor Anterior #1

 EXPOZIŢIE PRELUNGIT PÂNĂ LA 19 FEBRUARIE 2021! 
Artiști: Mircea But, David Farcaș, Camilia Filipov, Lucia Ghegu, Adela Giurgiu, Lucian Popăilă, Ioana Sisea, Paul Stoie
Curatori: Ciprian Mureșan și Șerban Savu

Vernisaj online:
tur ghidat online de curatorii Ciprian Mureșan și Serban Savu pe data de 13.11.2020, orele 19:00 pe pagina de Facebook a Fabricii de Pensule

Deschis între: 14.11.2020 - 17.01.2021
În momentul actual, din cauza situației cauzate de coronavirus, expoziția nu poate fi vizitată fizic.
Până la noi reglementări, expoziția va putea fi văzută online pe contul de
Instagram al Fabricii de Pensule. 

Spaţiul Expoziţional de Artă Contemporană MAGMA
Sf. Gheorghe, Piața Libertății nr. 2

Abstract
Nu suntem atât de naivi încât să credem că ceea ce am numi nouă generație poate fi în vreun fel anticipat sau evaluat printr-un limbaj sau într-o cheie deja academizată și deci moartă. Ceea ce ne interesează aici este să trasăm granițele unui câmp de bătaie, un ring de luptă, să stabilim cadrul (imposibil) al unei revoluții care va fi venit. Pentru că suntem siguri că altceva nu ar face decât să încheie ceva neînceput sau să repete ce este deja bine știut. Artiștii pe care îi numim consacrați nu caută lucruri sau oameni inteligibili ci mai degrabă se încăpățânează să pună degetul pe ceva care arde, chiar dacă acest lucru nu ar face altceva decât să anunțe propriul lor sfârșit.

Concret
Artiști ca Ciprian Mureșan, Șerban Savu, Matei Bejenaru, Manuel Pelmuș, Mona Vătămanu și Florin Tudor, Monotremu (Laura Borotea și Gabriel Boldiș), Miklósi Dénes și Miklós Szilárd, Ágnes-Evelin Kispál și Attila Kispál se lasă stârniți de echipa curatorială a Fabricii de Pensule și angajați într-un demers care îi repune în logica lucrului cu mizele și comunitățile locale prin selecția unor artiști din generații mai tinere și curatorierea a câte unei expoziții cu aceștia.
Răzvan Anton și Mihai Iepure-Gorski

Ne amintim Fabrica de Pensule ca un loc plin de evenimente, o împletire de spații de expunere, ateliere de artiști, spații pentru performance-uri. După pierderea acestui loc, fizic, încercăm să păstrăm ceea ce credem ca ne-a mai rămas, adică energia creată din comunicarea, interacțiunea dintre noi (cei care vrem revoluții sau recunoaștere sau doar liniște) independenți de structuri învechite și pietrificate, inutile pe scena de artă. 

Așa că am fost invitați, eu și Șerban Savu, printre alții, să colaborăm cu mai mulți artiști din generații mai tinere, pentru o expoziție la MAGMA din Sf. Gheorghe. 

Încercând să identific proiecte și lucrări care mi-au atras atenția în ultimul an, m-am focusat pe voci din medii diferite. Proiectele Luciei Ghegu, desene ale cuștilor-capcană care aduc într-un mod paradoxal a spații de joacă, juxtapun pericolul cu zona de confort. Experimentele frescelor de șevalet ale lui Lucian Popăilă exploatează statutul incert, obținut la granița firavă dar dinamică dintre schiță și opera definită, desăvârșită. Pentru Ioana Sisea desenele și textele au caracter organic, secreții ale metabolismului, eliminate din organism, pe pereții unei toalete publice, deveniți simbol al libertății de exprimare. Nu în ultimul rând am selectat sculpturile redescoperite după 13 ani ale lui Paul Stoie, în care folosește absurd proprietăți simple, termice, pentru a modela. Piatra încinsă își face un traseu printr-un calup de polistiren, conceptul de entropie fiind folosit atât în sensul lui din domeniul esteticii cât și al fizicii.
Ciprian Mureșan


Artiștii pe care i-am selectat pentru expoziția Viitor anterior #1/Future perfect #1 fac parte din aceeași generație, sunt prieteni și au studiat la Cluj, dar asta nu înseamnă neapărat că împărtășesc o viziune comună asupra artei, în ciuda unor afinități existente între ei. Ceea ce m-a atras la ei, urmărindu-le munca în ultimii ani, nu este căutarea de a fi originali cu orice preț, ci mai degrabă nevoia de a fi autentici, chiar dacă s-au hrănit sănătos din limbajul artistic al predecesorilor. 

Mircea But pictează cu gândul la Courbet, Corot, Andreescu sau Whistler, artiști care au iubit peisajul. Pictura lui te atrage într-o atmosfera de secol XIX, îmbibată de romantism, iar lucrările prezentate în expoziție sunt inspirate de poemul lui William Blake A Poison Tree

Camilia Filipov practică arta de parcă s-ar afla pe un teren de joacă, cu inocență ludică și abordare poetică a realității imediate. În lucrarea video Spre atelier rutina zilnică a mersului spre atelier devine experiență artistică, conform ideii duchampiene că tot ceea ce este supus observației și intenției artistului se transformă în artă. 

Lucrările lui David Farcaș reinterpretează detalii din picturi de Tițian (Venus și Adonis) și Piero della Francesca (Moartea lui Adam). Rezultatul acestor reinterpretări este foarte diferit de original în toate aspectele sale. De fapt, punctul de plecare este doar un citat si un pretext pentru experimente personale în limbajului picturii. 

Lucrările Adelei Giurgiu sunt greu de catalogat, ele fiind și destul de diferite între ele. Ceea ce au totuși în comun este o anumită stare de reverie, ce ne invită în bogata lume imaginară a artistei. Fictivul Portret de femeie face aluzie la portretele tahitiencelor lui Gauguin, dar figura primitivă și inocentă ne induce ideea că e vorba de un alter ego al artistei văzut din perspectiva istoriei artelor.
Șerban Savu

Expoziție realizată de Federația Fabrica de Pensule împreună cu Asociația Medium Contemporan MAGMA.
Parteneri: Muzeul Naţional Secuiesc, Consiliul Județean Covasna
Finanțatori: Adminstrația Fondului Cultural Național, Primăria și Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Fundația Communitas, NKA - Fondul Cultural Național al Ungariei

Evenimentul face parte din programul Living the future - modalități de susținere a creației artistice într-un timp imposibil.
Program cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
Proiect organizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.


Befejezett jövő #1

 MEGHOSSZABBÍTVA 2021. FEBRUÁR 19-IG! 
Résztvevő művészek: But Mircea, Farcaș David, Filipov Camilia, Ghegu Lucia, Giurgiu Adela, Popăilă Lucian, Sisea Ioana, Stoie Paul
Kurátorok: Mureșan Ciprian és Savu Șerban

Kivonat
Nem vagyunk annyira naivak, hogy azt higgyük: az új művészgenerációt anticipálni vagy felmérni tudnánk a régi, akadémizált – és ennek folytán halott – művészeti felfogás és nyelvezet eszközeivel. 
Helyette egy harctér határait kívánjuk  itt meghúzni, és egy elkövetkező forradalom (lehetetlen) kereteit meghatározni. 
Mert bármilyen más törekvés csupán lezárná azt, ami el sem kezdődött, vagy megismételné azt, ami már eleve ismertünk. 
A nagy művészek sohasem az érthető dolgok és emberek iránt érdeklődnek, hanem makacsul rámutatnak egy-egy égető kérdésre, még akkor is, ha ez a számukra a pusztulást jelenti. Olyan alkotók, mint Mureșan Ciprian, Savu Șerban, Bejenaru Matei, Pelmuș Manuel, Vătămanu Mona, valamint Tudor Florin, Monotremu (Borotea Laura és Boldiș Gabriel), Miklósi Dénes és Miklós Szilárd, Kispál Ágnes-Evelin és Kispál Attila az Ecsetgyár kurátorainak bátorítására egy-egy olyan lépésre kötelezik el magunkat, amely visszahelyezi őket a helyi közösségekkel és tétekkel való munka logikájába, a fiatal generáció művészeinek kiválasztása és ezek kiállításainak szervezése által. 
Anton Răzvan és Iepure-Gorski Mihai

Emlékeinkben az Ecsetgyár művészi eseményektől pezsgő hely, kiállítási terek, műhelyek és performanszok otthonának keveréke. Éppen ezért, az Ecsetgyár fizikai elvesztése után megpróbáljuk megőrizni azt, ami szelleméből megmaradt: a kommunikációból felszabadított energiát, a köztünk lévő kölcsönhatást (mi, akik forradalmakra, elismerésre, vagy éppen békére vágyunk), mindezt az elavult és megkövesedett struktúráktól függetlenül, hiszen a művészet színpada számára ezek fölöslegesek.

Savu Șerban, én és mások meghívást kaptunk arra, hogy a szentgyörgyi Magma egyik kiállításán együttműködjünk a fiatal művészgeneráció képviselőivel. Ergó megpróbáltam azonosítani azokat a projekteket és műveket, amelyek az elmúlt évben felkeltették a figyelmemet – de különféle háttérrel rendelkező „hangokra” koncentráltam. 

Lucia Ghegu projektjei, ketreceinek rajzai játszóterekké változnak paradox módon, a veszélyt és a komfortzónát állítják egymás mellé. 
Lucian Popăilă festőállvány-freskókkal végzett kísérletei a bizonytalanság állapotát járják körül, a vázlat és a tökéletes alkotás törékeny, de dinamikus határán. Ioana Sisea számára a rajzok és szövegek szerves jellegűek, az anyagcsere váladékai, amelyek a testből kiszabadulva a nyilvános WC falain a véleménynyilvánítás szabadságának szimbólumává válnak. Végül, de nem utolsó sorban Paul Stoie 13 év után újra felfedezett szobrait választottam ki. Alkotójuk abszurd módon egyszerű, termikus tulajdonságokat használ a modellezéshez. A forró kő átjut egy polisztirol formán, s így az entrópia fogalma az esztétika és a fizika területén egyaránt érvényesül.
Ciprian Mureșan

A fiatal művészek, akik a Befejezett jövő #1/Future perfect #1 tárlat meghívottai, egy generációhoz tartoznak, barátság fűzi össze őket, és Kolozsváron végezték tanulmányaikat. Mindezekből nem feltétlenül következik az, hogy egységes meglátást vallanak a művészetről, még akkor sem, ha létezik bizonyos fokú affinitás közöttük. 

Az elmúlt években követtem munkásságukat: rokonszenves volt számomra az, hogy elsődleges törekvésük nem az eredetiség, hanem az önmaguk előtti hitelesség – akkor is, ha elődeik művészi nyelvezetéből bőven merítenek táplálékot.

Mircea But festményei Courbet, Corot, Andreescu avagy Whistler tájkép iránti vonzalmát juttatják eszünkbe. Romantikus kicsengésű alkotásai a XIX. század légkörét elevenítik fel, a kiállítás keretén belül látható műveit William Blake költeménye, A méregfa inspirálta.   

Camelia Filipov művészete a játékhoz hasonló: ludikus ártatlansággal, költői meglátással tárja elénk a közvetlen valóságot. Videóalkotásában – A műhely felé – a műhely irányába tartó mindennapos, rutinos útvonal művészi élménnyé alakul át Duchamp elméletének megfelelően – minden, ami egyszer a művészi szándéknak és megfigyelésnek alávetett, művészetté válik.    

David Farcaș alkotásaiban Tiziano (Vénusz és Adonisz) és Piero della Francesca (Ádám halála) festményeinek  részletei kerülnek új értelmezésre. Minden aspektust tekintve, a modellekhez képest itt merőben más alkotások kelnek létre – a kiindulópont csupán idézetté és ürüggyé válik, személyes tapasztalatok fejeződnek ki a festészet nyelvezete által.

Adela Giurgiu munkái nehezen sorolhatóak be egy általános sémába, egymástól is eléggé különböznek. Közös nevezőjük viszont az a bizonyos álomszerű állapot, amely a képzőművész gazdag képzelőerejéről tanúskodik. A fiktív Női arckép utalás Gaugain Tahiti nőire, de a primitív és ártatlan arc itt mást sugall: a festőnő alter egóját látjuk, a művészettörténet lencséjén átszűrődve.
Savu Șerban

Szervezők: Ecsetgyár Egyesület és a MAGMA Kortárs Közeg Egyesület
Partnerek: Székely Nemzeti Múzeum, Kovászna Megye Tanácsa
Támogatók: Román Nemzeti Kultuárlis Alap, Kolozsvár Helyi Tanácsa és Polgármesteri Hivatala, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, Communitas Alapítvány, NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap. 

A kiállítás a Living the Future – a művészeti alkotás támogatásának lehetőségei válságos időkben c. program része. 

A program társtámogatója a Román Nemzeti Kulturális Alap. A program nem tükrözi szükségszerűen a Román Nemzeti Kulturális Alap hivatalos álláspontját. Az RNKA (AFCN) nem vállal felelősséget a projekt tartalmáért vagy a projekt eredményeinek felhasználásáért. Ezek kizárólag a kedvezményezettet terhelik.
A projekt Kolozsvár Helyi Tanácsának és Polgármesteri Hivatalának támogatásával jött létre. 


Future Perfect #1

 EXHIBITION EXTENDED UNTIL 19 FEBRUARY 2021! 
Artists: Mircea But, David Farcaș, Camilia Filipov, Lucia Ghegu, Adela Giurgiu, Lucian Popăilă, Ioana Sisea, Paul Stoie
Curatori: Ciprian Mureșan and Șerban Savu

Abstract
We are not as naive as to believe that what we would call the new generation is something that can be in any way anticipated or evaluated by a certain language or in a key that is already academized and therefore dead. What interests us in this context is to draw the boundaries of a battlefield, of a fighting ring, to set the (impossible) framework for a revolution to come. For we are certain that it would do nothing else but end something that has not been yet started, or repeat that which is already well known. The artists we call established do not look for intelligible things or people but rather persevere in placing their finger on something that burns, even if it would do nothing but announce their own demise.

Concretely
Artists like Ciprian Mureșan, Șerban Savu, Matei Bejenaru, Manuel Pelmuș, Mona Vătămanu and Florin Tudor, Monotremu (Laura Borotea and Gabriel Boldiș), Miklósi Dénes and Miklós Szilárd, Ágnes-Evelin Kispál and Attila Kispál are letting themselves be challenged by the curatorial team of the Paintbrush Factory and engaged in an act of working with the stakes and local communities, by selecting artists from younger generations and curating an exhibition featuring their works.
Răzvan Anton and Mihai Iepure-Gorski


We remember the Paintbrush Factory as a place filled with events, a mixture of exhibition spaces, artists' workshops, spaces for performances. After losing this place physically, we try to preserve what we believe was left behind, namely the energy created by our communication, the interaction between us (those of us who want revolutions or recognition or just peace) independent of outdated and petrified structures, that are useless on the artistic stage. Therefore, Șerban Savu and I were invited, among others, to collaborate with several artists from younger generations, for an exhibition at the Magma in Sf. Gheorghe.

Trying to identify projects and works that have caught my attention in the last year, I focused on artists working in different mediums. Lucia Ghegu's projects, drawings of cage-traps that paradoxically evoke playgrounds, juxtapose the danger with that of the comfort zone. Lucian Popăilă's experiments regarding easel frescoes exploit uncertainty, achieved at the fragile but dynamic border between the sketch and the defined, perfected work. For Ioana Sisea, drawings and texts have an organic character, being nothing less but secretions of the metabolism that are eliminated from the body, onto the walls of a public bathroom, becoming a symbol for freedom of expression. Last but not least, we selected Paul Stroie’s sculptures, rediscovered after 13 years, in which he absurdly uses simple, thermal properties in order to model his work. The hot stone makes its way through a polystyrene block, the concept of entropy being used both in its aesthetic sense, as well as that pertaining to the field of physics.
Ciprian Mureșan

The artists I selected for the Future Perfect #1 exhibition are part of the same generation, are friends and have all studied in Cluj, but that does not necessarily mean that they share a common vision of art, despite the affinities that exist between them. What attracted me to them, after following their work in recent years, is not the quest to be original by any means, but rather the need to be authentic, even if they drew inspiration from the artistic language of their predecessors.

Mircea But paints while thinking of Courbet, Corot, Andreescu or Whistler, artists who loved the landscape. His painting draws you into a 19th century atmosphere, imbued with romance, while the works presented in the exhibition are inspired by William Blake's poem entitled A Poison Tree.

Camilia Filipov practices art as if she were on a playground, with playful innocence and a poetic approach to immediate reality. In the video Towards the Workshop, the daily routine of going to the workshop becomes an artistic experience, according to Duchampian's idea that everything that is subject to the artist's observation and intention turns into art.

David Farcaș's works reinterpret details of paintings created by Titian (Venus and Adonis) and Piero della Francesca (The Death of Adam). The result of these reinterpretations is very different from the original in all its aspects. In fact, the starting point is just a quote and a pretext for personal experiments using the language of painting.

Adela Giurgiu's works are difficult to catalogue, they are also quite different from each other. What they have in common, however, is a certain state of reverie, which invites us into the rich imaginary world of the artist. The fictional Portrait of a Woman alludes to the portraits of Gauguin's Tahitian women, but the primitive and innocent face leads us to the idea that it is an alter ego of the artist that is seen from the standpoint of art history.
Şerban Savu


The exhibition will take place at the MAGMA Contemporary Art Space.
The opening will consist of a guided tour of the exhibition offered by curators Ciprian Mureșan and Şerban Savu, which will take place online on November 13, at 7 pm, on the Paintbrush Factory’s Facebook page.
Due to the current health restrictions, for now, the exhibition is only available online.

The exhibition will be available online on the following Instagram page:
www.instagram.com/fabricadepensule
The exhibition was carried out  by the Paintbrush Factory Federation alongside the MAGMA
Contemporary Medium association.

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes